Education Technology

 • ladda ned

 • ämnesområde

  • Matematik: Ma 1: Geometriska begrepp
  • Matematik: Ma 1: Algebra och funktioner
  • Matematik: Ma 1: Funktioner i vardagen
  • Matematik: Ma 2: Klassisk geometri
  • Matematik: Ma 2: Icke-linjära funktioner
  • Matematik: Ma 3: Funktioner
  • Matematik: Ma 3: Derivatabegreppet

 • Författare

  Texas Instruments

 • Nivå

  7-9
  Gymnasium

 • Aktivitetslängd

  1 Hours

 • Räknare
  • TI-Nspire™ CAS
  • TI-Nspire™
 • övriga material
  Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är viktig. Se detaljer i läraranvisningen.
 • Rapportera ett problem

Laboration: Att vika ett A4-papper, (Ma A, Ma B, Ma C)

Aktivitetsöversikt

Vik ett A4-papper så att det övre vänstra hörnet, P, hamnar på motstående långsida i en punkt som vi kallar P´. Då bildas en rätvinklig triangel där den nedvikta sidan blir hypotenusa. Undersök hur arean av denna triangel beror av läget av det nedvikta hörnet, dvs av läget av P´.

Before the Activity

Bekanta dig med problemet genom att göra några olika vikningar av ett A4-papper. Mät lämpliga sträckor och beräkna triangelarean i de olika fallen.Öppna filen vik A4.tns där konstruktionen finns gjord.

During the Activity

Arbetsexempel