Education Technology


Brinntid hos ett stearinljus

Aktivitetsöversikt

Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner. Dessutom ska du använda dina mätdata till att uppskatta hur länge ljuset kommer att kunna brinna.
Övningen passar bäst i kurs 2 eftersom vi visar hur man kan göra en regressionsanalys av mätdata. Dock kan man även genomföra denna övning i kurs 1 om eleverna är bekanta med räta linjens ekvation.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.