Education Technology


Utforska cirkelns ekvation

Aktivitetsöversikt

Detta är en ganska omfattande aktivitet och i Nspire-dokumentet finns det många frågor som eleverna ska svara på.
Vi utnyttjar många av programmets funktioner för utforskningen. Man kan bl.a. rita cirklar med både geometriverktyg och som kägelsnittsekvationer i grafapplikationen.

I slutet av aktiviteten så finns en uppgift där man drar en tangent från en viss punkt till en cirkel och man ska bestämma tangeringspunkten.

Lärarstödet innehåller utförliga anvisningar för hur man kan lösa uppgiften och det finns också svar med kommentarer till alla frågor som ställs.