Education Technology


Ekvationssystem

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du träna på att lösa ekvationssystem.

Before the Activity

Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är en fördel.

During the Activity

Hämta filen Ekvationsssystem.pdf