Education Technology


Räta linjens ekvation (TI-Nspire CAS v.1.3)

Aktivitetsöversikt

Målet med aktiviteten är att undersöka hur en linje skriven i formen y=kx+m påverkas då värdena på k och m varieras.

Before the Activity

Nödvändiga förkunskaper är att ha någon erfarenhet av att använda TI-Nspire CAS+ samt känna till hur man beräknar en linjes riktningskoefficient.

During the Activity

Rita grafen till den linjära funktionen y=kx+m i ett koordinatsystem och variera värdena på k och m genom att koppla dessa till varsitt dragreglage. Formulera med egna ord hur k och m påverkar linjen. Skicka filen till elevernas räknare. I denna fil finns fullständig steg för steg anvisning till eleverna för att genomföra undersökningen. Låt gärna eleverna arbeta i par och uppmuntra dem att diskutera under lösningen

After the Activity

Lärarstöd: En fullständig lösning till uppgiften finns i nedanstående fil.