Education Technology


Endoterm eller exoterm reaktion?

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du undersöka om reaktionen mellan citronsyra och natriumvätekarbonat är exoterm eller endoterm.

Before the Activity

Installera progrmmet Chembio, som kan hämtas på adressen http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_cbl_chembio_83_84.html

During the Activity

Hämta filen Endoterm eller exoterm reaktion?