Education Technology


Vektorer

Aktivitetsöversikt

I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet. Bl.a. ska man ta upp begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och punkt i ett koordinatsystem. Man ska också behandla addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor.

Vi tar allt detta och utnyttjar både beräkningsverktygen och geometriverktyget vektor för visa olika räkneoperationer.