Education Technology


Världsrekordlopp 100 m

Aktivitetsöversikt

Följande dokument är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.
Det handlar om data från ett världsrekordlopp på 100 m och vi undersöker hastighet och acceleration under loppet utifrån en regressionsekvation.
Övningen passar i slutet av kursen Matematik 3 eller i Matematik 4.