Education Technology


Opinionsundersökning

Aktivitetsöversikt

Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner). Man stöter ofta på detta i samband med undersökningar om partisympatier.
Vi antar att stickprovsstorleken är 1000 personer, ungefär vad man brukar ha i opinionsundersökningar. Frågan är vad man kan förvänta sig om hur nära andelen i stickprovet kommer andelen i hela befolkningen.
Vi börjar här med teorin och genomför sedan några undersökningar med slumpen.