Education Technology

Tangenter till en cirkel

Publicerad på 07/09/2015

Aktivitetsöversikt

Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halv-
cirklar med funktionsuttryck.
Vi använder oss av båda sätten i denna uppgift.
Övningen passar bäst för kurs 4 när man gått igenom derivatan av sammansatta funktioner.

Uppgiften lyder: Om man utgår från en punkt utanför en cirkel så kan man dra två tangenter till cirkeln. En som tangerar ena sidan och en som tangerar andra sidan.
Ta fram EXAKTA koordinater för tangeringspunkterna till en cirkel med medelpunkt i (2, – 1) och radien 3 som utgår från punkten (– 5, 2).