Education Technology


Att vika en A4

Aktivitetsöversikt

Om man viker ett A4-papper så att det övre vänstra hörnet hamnar på motstående långsida bildas en rätvinklig triangel där den nedvikta sidan blir hypotenusa. Undersök hur arean av denna triangel beror av läget av det nedvikta hörnet. Kunskaper behövs om andragradsfunktioner och användning av Pythagoras sats.

Inget CAS-verktyg behövs förutom när man vill göra exakta beräkningar.

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.