Education Technology


Att inhägna ett rektangulärt område

Aktivitetsöversikt

Du har tillgång till ett hoprullat staket som är 30 m långt. Med detta vill du inhägna ett område och använda allt staket. Du vill göra inhägnaden rektangelformad. Undersök hur områdets area förändras om du väljer olika sidolängder.
Vilka mått ska den rektangulära inhägnaden ha för att du ska få största möjliga area hos det inhägnade området?

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.