Education Technology


Nedbrytning av fett / Miceller

Aktivitetsöversikt

Modellen är tänkt att användas av lärare för att illustrera hur relationen mellan area och volym förändars då gallsalterna bryter ned stora fettdroppar till mindre miceller i tolvfingertarmen