Education Technology

Nedbrytning av fett / Miceller

Publicerad på 05/24/2012

Aktivitetsöversikt

Modellen är tänkt att användas av lärare för att illustrera hur relationen mellan area och volym förändars då gallsalterna bryter ned stora fettdroppar till mindre miceller i tolvfingertarmen