Education Technology


Arbeta med normalfördelning

Aktivitetsöversikt

I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem. Det finns många sätt att arbeta med normalför-
delningen på TI-Nspire. Programmet har flera inbyggda funktioner för normalfördelningen och man kan arbeta i flera av applikationerna. Vi ska ge er lite tips om detta och hur man kan lösa olika problem.

En kortkurs hur man kan arbeta med normalfördelningen på TI-Nspire. Programmet har flera inbyggda funktioner för normalfördelningen och man kan arbeta i flera av applikationerna. Vi ska ge er lite tips om detta och hur man kan lösa de flesta typer av problem som förekommer i undervisningen. Normalfördelningen dyker också upp när man gör olika slumpförsök, t.ex. slantsingling. Vi visar även detta.