Education Technology


Laboration: Avståndet mellan två punkter via en tredje

Aktivitetsöversikt

Du befinner dig i en punkt A och ska till en punkt B, men måste på vägen komma ner till en flod vid en punkt P. Punkten A befinner sig 72 meter från floden och punkten B 38 meter från den. Längs floden är avståndet mellan A och B 105 meter. På denna sträcka finns punkten P. Beroende på läget av P kommer avståndet APB att vara olika långt. Undersök hur det varierar beroende på läget av P!

Before the Activity

Teknisk nivå: Tidigare erfarenhet av TI-Nspire är nödvändig.

During the Activity

Hämta filerna: avst_A_B_via_flod.pdf och A_B_via_flod.tns