Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS
Python programmeringssprog er nu tilgængeligt i den nyeste OS-version af TI-Nspire CXII-T CAS-håndholdt grafregner og computersoftware. Programmeringssproget er let at lære og populært i mange skoler.

TI-Nspire CX II CAS T callout foundation

Velkendte funktioner flere muligheder, hurtig interaktivitet

Den nye generation TI-Nspire™ CX-håndholdte udvider platformens enestående visuelle og praktiske tilgang til undersøgelse, opdagelse og udforskning af begreber i klasseundervisningen i matematik og naturvidenskab.

Bygger på et gennemtestet fundament

Alle de funktioner, der har gjort TI-Nspire™ CX-håndholdte ideelle til matematik og naturvidenskab fra folkeskolen til universitetet, findes også i de nye TI-Nspire™ CX II-modeller.

Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Plug and play-dataindsamling og videnskabelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringssprogene Python og TI-Basic kan du udvikle nye funktioner og aktiviteter inden for STEM.

Nye veje til at forstå stoffet

Nye og hurtigere interaktive funktioner motiverer eleverne til at se og interagere mere detaljeret med matematikken og naturvidenskaben:

TI-Nspire ani path

Animeret plot af sti

Visualiser funktionsgrafer, parametriske grafer og polære grafer mens de tegnes.

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamiske værdier for koefficienter

Udforsk de direkte forbindelser mellem dynamiske koefficienter i ligninger og grafer.

Punkter ud fra koordinater

Opret hurtigt dynamiske punkter defineret af koordinater, skydere eller udtryk.

TI-Nspire tick marks

Mærkater med flueben

Sæt mærkater på aksens skala for at skabe visuelle sammenhænge til at øge forståelsen.

Forbedret programmering i
TI-Basic

Skriv kode, der visuelt illustrerer vigtige ideer inden for matematik og naturvidenskab.

TI-Nspire  disable CAS

Deaktivering af CAS

Algebra-funktionaliteten kan let deaktiveres i tryk-for-at-teste-dialogboksen eller i dokumentindstillingerne.

deSolve-guide

Reducer antallet af syntaksfejl under løsning af differentialligninger.

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

TI-Nspire™-systemet

Skab en samlet undervisnings- og læringsoplevelse

TI-Nspire™ CX II-grafregnerne er kernen i TI-Nspire™-systemet - et matematisk- og naturvidenskabligt miljø, der ved hjælp af TI-Nspire™-teknologien og aktiviteter inspirerer eleverne til at opdage, forstå og interessere sig for naturvidenskab og matematik.

TI-Nspire CX II T CAS  callout full extend curriculum

Mere inspiration til din undervisning og læreplan

Aktiviteter, ideer, videoer og publikationer, der tager brug af TI-teknologien, vil ofte motivere dine elever og gør dem interesserede i naturvidenskabelige emner.

Indholdsportal

Kunde support Center

Hvordan kan vi Hjælpe dig idag?

Kontakt os

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

T³ tilbyder professionelt udviklet undervisningsmateriale og kurser tilpasset danske læreplaner.

Læs mere