Education Technology

Lærere

Her kan du finde information som hjælper dig i din undervisning. Aktiviteter til eleverne, undervisnings-materiale, nyheder om Texas Instruments produkter, tilbud og efteruddannelse.

Widgets til fysik, kemi og matematik

Med TI-Nsire™ -widgets kan du let skabe illustrationer til brug i matematik, fysik og kemi. Tegne kemiske strukturformler, vektordiagrammer, elektriske diagrammer og kraftdiagrammer. Visualiser brøker, geometriske figurer i 2D og 3D, numeriske integrationsmetoder, tælletræ, normalfordeling og meget mere. 

Widgets 

 

TI-Codes

Onlineøvelser 10 minutters kode til TI-Nspire™ CX.
Øvelser beregnet til at introducere elever for grundlæggende programmering. Samt til at give en større forståelse af matematiske begreber, programmeringslogik og erfaring i programmering. (på engelsk)

TI-Codes

T³ - Teachers Teaching with Technology

Videreuddannelse af lærere 

T³ udbyder flere forskellige efteruddannelsestilbud i brugen af TI-Nspire™ CX CAS. Det traditionelle internatkursus eller online,  og som noget nyt rekvirerbare kurser, der kan tilpasses den enkelte skoles behov.
Har du spørgsmål eller særlige ønsker i forhold til lærerkurser, kan du kontakte en T³ repræsentant vi email.

Kontakt T³ Danmark