Education Technology

Inspiration til folkeskolelærere

Lommeregner og Software for folkeskolen

Find specifikke produktoplysninger og aktiviteter for folkeskolelærer her.

Lommeregnere 

Little Professor™

Klik her for information

TI-30 XS/XB MV™, TI-30 MultiView™ på dit interaktive whiteboard

TI-30 XS/XB MultiView™

TI-30 XS/XB MultiView™ TI-30XB/XS MultiView™ er den nye videnskabelige lommeregner, som kombinerer de kendte ststistiske og videnskabelige funktioner fra den klassiske TI-30 med et flerlinies (Multi-line) display. TI-30XB/XS MultiView™ fungerer som du forventer det, og skriver resultater og input i gængs matematisk notation. Brøker skrives for eksempel på en rigtig brøkstreg som i lærerbøgerne.

Med trigonometri !

 • Multi-linie skærm, så for eksempel brøker skrives naturligt.
 • Du kan bladre i tidligere indtastninger og resultater, som på en elektronisk papirstrimmel, og se hvordan eleven har tastet ind.
 • To-variabel statistik: Indtast / slet / indsæt / editer individuelle statistiske data.
 • Se og tast brøker på rigtige brøkstreger, som decimaltal eller en blanding. Vælg selv.
 • Eksponenter skrives “rigtigt” med hævet skrift (superscript).
 • Arbejd med variable og gem værdier i dine variable.

TI-SmartView™ Emulator Software MathPrint™ 

TI-30 MultiView™ på dit interaktive whiteboard

Forestil dig klassen arbejder med trigonometri eller brøker- og du eller de kan vise præcis hvordan lommeregneren på dit smartboard. Helt som eleverne kan du pile tilbage og diskutere noget der er beregnet tidligere. Du har samme fine brøker og de trigonometriske taster sidder lige for. Hvis klassen sidder med samme lommeregner (TI-30 XS eller XB MultiView™ ), kan de bruge præcis de tastetryk, du viser på tavlen. TI-SmartView™ Emulator Software til TI-30X MultiView™ fås som enkeltlicenser eller til skolens netværk. Netværksversionen giver adgang til softwaren fra alle computere i skolens netværk, og man betaler kun for antal samtidige brugere.

Aktiviteter for folkeskolen

Aktiviteter for begyndertrin

 1.  Aktivitet 1: Leg med figurer
  PDF TNS
 2. Aktivitet 2: Symmetrier
  PDF TNS
 3. Aktivitet 3: Figur- og talmønstre [begynder- og mellemtrin]
  PDF TNS
 4. Aktivitet 4: Hvor mange søskende har du ? Et eksempel på brug af lister og tegning af søjlediagram.
  PDF TNS

Aktiviteter for mellemtrin

 1.  Aktivitet 1: Regnehistorie
  PDF TNS
 2. Aktivitet 2: Figur- og talmønstre
  PDF TNS
 3. Aktivitet 3: Deling af mark
  PDF TNS
 4. Aktivitet 4: Sammenligning af karakterfordelinger
  PDF TNS

Aktiviteter for sluttrinnet

 1.  Aktivitet 1a: Regnehistorie
  PDF TNS
 2. Aktivitet 1b: Regnehistorie
  PDF TNS
 3. Aktivitet 2: Skaterrampe
  PDF TNS
 4. Aktivitet 3: Model af en taxatur
  PDF TNS
 5. Aktivitet 4: Kaningården
  PDF TNS
 6. Aktivitet 5: Kast med symmetrisk terning, et eksempel på simulering med TI-Nspire CAS
  PDF TNS

TI-Nspire™ CX CAS software for folkeskolen

TI-Nspire™ CX CAS er klar med dansk brugervejledning og danske menuer.

TI-Nspire CX CAS er et dynamisk interaktivt matematikprogram opbygget af en række matematikværksteder, der tilsammen dækker alle Folkeskolens emner: Geometri, Tal og algebra, Statistik og sandsynlighedsregning samt Funktioner. TI-Nspire CX CAS findes i tre forskellige versioner: En elev-version, en lærer-version og den såkaldte Navigator-version, der gør det muligt at knytte elevernes maskiner sammen med lærerens maskine via skolens netværk. Programmet kan køre på PC, MAC og iPad (der købes særskilt på AppStore).

Eleverne kan både arbejde med matematikopgaver og udarbejde færdige rapporter i fx naturfagene, der kan afleveres som pdf-filer. De kan fx arbejde med geometriske figurer, tabeller, regneark, grafer, billeder og matematiske formler, der ser rigtige ud, og som enten kan udregnes helt nøjagtigt på symbolsk form eller tilnærmet som decimaltal, efter hvad der giver mest mening.

TI-Nspire CX CAS

 • kan bruges fra begyndertrin til ældste trin. Det matematiske skriveværksted Noter gør det muligt at kombinere forklarende tekst og matematiske beregninger såvel som at indsætte statiske billeder/figurer fra andre værksteder eller helt andre programmer.
 • kan med fordel indgå i en undersøgende og eksperimenterende arbejdsform, hvor eleven selv skal finde og benytte de regler, vi bruger i konstruktioner eller udregninger.
 • er særdeles velegnet til procesorienteret opgaveløsning.
 • er til¬ladt ved Folkeskolens prøver.
 • har sin styrke i såvel den daglige undervisning og elevernes læring som i prøvesituationen.

TI-Nspire™ CAS findes i føljende tre forskellige versioner: