Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware

Kraftfuld computersoftware med et computer algebra system (CAS), der opfylder kravene i læseplanerne i matematik og naturvidenskab i folkeskolen og gymnasiet.


math-draw-2
Forhandlere
TI-Nspire™ CX CAS giver mulighed for at løse ligninger symbolsk, faktorere og reducere variabeludtryk, udføre kvadratkomplettering, finde stamfunktioner grænseværdier og eksakte irrationale løsninger, hvilket gør den til et robust, håndholdt læringsværktøj, der opfylder læreplanerne fra folkeskolen, gymnasiet og universitet

gen-product-app-icon-calculator Kalkulator
Udfør beregninger og indtast udtryk, ligninger og formler med korrekt matematisk notation
gen-product-app-icon-spreadsheets Lister og Regneark
Udfør matematiske funktioner på data og visualisér forbindelserne mellem dataene og deres punkter
gen-product-app-icon-graph Grafregnere
Plot og undersøg funktioner, ligninger og uligheder, animér punkter på objekter og grafer, anvend sliders til at forklare adfærd med mere
gen-product-app-icon-notes Noter
Indtast noter, trin, instruktioner og andre kommentarer på skærmen sammen med matematikken.
gen-product-app-icon-geometry Geometri
Konstruér og undersøg geometriske figurer og skab animationer.
gen-product-app-icon-data-lists Data & Statistik
Analyser data ved brug af forskellige grafiske metoder såsom histogrammer, boksplot, søjle- og cirkeldiagrammer med mere.
gen-product-app-icon-dataquest Vernier DataQuest™ Applikationen
Opret en hypotese grafisk og gentag dataindsamlingseksperimenterne, det hele i en enkelt applikation.

Vernier DataQuest™ er et varemærke for Vernier Software & Technology

Udforsk de matematiske begreber på højere niveau

Udforsk symbolsk algebra og symbolsk infinitesimalregning samt standardnumeriske beregninger. Se eksakte værdier - i form af variabler, såsom x og y, rodtegn og pi – når der udføres trin-for-trin beregninger inden for aritmetik, algebra og infinitesimalregning.

Drag matematiske forbindelser

Se flere repræsentationer på samme tid, genkend opdateringer til præsentationen, efterhånden som ting ændrer sig matematisk; frem begrebsmæssig forståelse uanset elevernes individuelle indlæringsstil.

Opret dynamiske dokumenter

Anvend PublishView™ funktionen til at føje applikationer til TI-Nspire™ , tekst, hyperlinks, billeder eller videoer og opret interaktive regneark, laboratorierapporter og hjemmeopgaver.

Gør begreberne levende

Ud over den normale computervisning kan du også arbejde med dokumenter i en særlig håndholdt visning, der viser dokumenterne, som de fremstår på displayet på TI-Nspire™ CX Grafregneren.

Del filer med lethed

Eleverne kan med lethed overføre arbejde mellem deres TI-Nspire™ CX Grafregner og en computer for at færdiggøre arbejdet uden for skolen, derhjemme eller på biblioteket.

Softwaresæt til grafregner

Køb TI-Nspire Elevsoftware og TI-Nspire CX CAS Grafregner sammen i en enkelt pakke. Gør et alt-i-ét køb hos din forhandler.

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware Specifikationer

Indbyggede funktioner

 • Computer Algebra System (CAS) kapacitet
 • Ny tegnefunktion ("MathDraw"), der giver håndtegnede figurer en perfekt form
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
 • Elleve interaktive zoom-funktioner
 • Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
 • Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
 • Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
 • Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner(CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner(PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
 • Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer) Gem og gennemse arbejde; opret, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
 • Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
 • Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel Atom)
 • RAM: 2 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
 • DVD-ROM-stasjon eller aktiv Internett-forbindelse for installasjon
Systemkrav på Mac®
 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • Processor: Alle Macintosh computere fra 2008 eller nyere
 • RAM: 2 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768
 • DVD-ROM-stasjon eller aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Programmering

 • Har et dedikeret programmeringsmiljø med programmeringsbibliotekter med global adgang til brugerdefinerede funktioner & programmer

Licensmuligheder


Enkeltbruger-licens (PC og Mac®)
 • Giver én software-licens til én computer
Mængdelicens (PC og Mac®)
 • Giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Softwaren aktiveres online
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes
Licens til multiaktivering (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for bestemte brugere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Godkendelse af licensfil
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes eller aktiveres
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger
Skoleadministreret licens (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for en bestemt bruger.
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Licens, der distribueres til computeren fra en licensserver (dvs. server)
 • Softwarelicensen indeholder en "henstandsperiode", der gør det muligt at bruge den derhjemme eller uden for skolens netværk i 30 dage. Når denne henstandsperiode udløber, skal computerne forbindes til skolens netværk for fortsat at kunne anvende softwaren.
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger

Understøttet dataindsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data

Support

 • Et års begrænset garanti
 • Gratis hotline: 1-800-TI-CARES
 • Hjælp via e-mail: ti-cares@ti.com
 • Tilgængelige klasseaktiviteter
 • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
 • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester
 • Fuldstændig vejledning tilgængelig

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware Tilbehør

TI-Nspire™ Lab-holder {CX Grafregner}

UDVID DIN VIDENSKABELIGE RÆKKEVIDDE

TI-Nspire Lab-holder kombinerer Vernier DataQuest™ App til TI-Nspire™ med et udvalg af flere end 50 dataindsamlingssensorer, der vil føre undervisningen i naturvidenskab og indlæringen til nye dimensioner for elevengagement og visualisering af begreber.

Disse alsidige, bærbare læringsværktøjer understøtter enkelt- og multisensor dataindsamling og analyse.

Nøglefunktioner i Vernier DataQuest Apptil TI-Nspire inkluderer:

 • Plug-and-play enkelhed gør TI-Nspire CX håndholdt til et tilpasningsdygtigt dataindsamlingsudstyr til laboratoriet, klasseværelset eller i felten.
 • Indsamling af data til analyse i realtid, der gør det muligt for eleverne at knytte en begivenhed til en præsentation i graf, tabel eller måleinstrument
 • Analyseværktøj, der ruster eleverne til præcis udvælgelse og til at holde fokus på de indsamlede data.
 • Forudsigelsesfunktion, der gør det muligt for eleverne at opstille hypoteser og sammenligne med de indsamlede data for sammenligning af resultatet

 

Vernier EasyLink™ USB-interfacet forbinder flere end 50 individuelle standard Vernier sensorer for at gøre dataindsamlingen sjov, hurtigere, mere nøjagtig og mere intuitiv, og Vernier EasyTemp™ temperatursensoren får på en enkel, præcis og billig måde eleverne i gang med at indsamle data i den rigtige verden.

TI-Nspire™ Navigator™ NC System

TI-Nspire™ Navigator™ NC systemet letter interaktiv læring gennem skolens netværk og forbinder de studerendes og lærens computere i undervisningslokalet eller computerrummet. Det giver lærerne mulighed for at udføre øjeblikkelig evaluering, øger elevernes engagement og samarbejde og giver mere tid til klasseundervisning.