Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware

Kraftfuld computersoftware med et computer algebra system (CAS), der opfylder kravene i læseplanerne i matematik og naturvidenskab i folkeskolen og gymnasiet.

Python programmeringssprog er nu tilgængeligt i den nyeste OS-version af TI-Nspire CXII-T CAS-håndholdt grafregner og computersoftware. Programmeringssproget er let at lære og populært i mange skoler.

All the math and science, one computer software program

Nye veje til at forstå stoffet

Nye og hurtigere interaktive funktioner motiverer eleverne til at se og interagere mere detaljeret med matematikken og naturvidenskaben:

Animeret plot af sti

Visualiser funktionsgrafer, parametriske grafer og polære grafer mens de tegnes.

Dynamiske værdier for koefficienter

Udforsk de direkte forbindelser mellem dynamiske koefficienter i ligninger og grafer.

Forbedret programmering i TI-Basic

Skriv kode, der visuelt illustrerer vigtige ideer inden for matematik og naturvidenskab.

Ved at opdele skærmen i forskellige applikationer og værksteder giver mulighed for at vise løsningen på forskellige måder. Argumentation, ligninger og beregninger kan laves i Notes-applikationen.

Ved at bruge de forskellige værksteder kan du konstruere og lave illustrationer der er en del af løsningen.

Ved at bruge enheder i beregningerne kan du undgå misforståelser og lave fejl.

Mere end grafer

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware indeholder samme matematik-, naturvidenskabs- og statistikprogrammer, der er indbygget i TI-Nspire™ CX-serien af grafregnere.


Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Plug and play-dataindsamling og videnskabelig analyse.

DataQuest™ er et varemærke for Vernier Software & Technology
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringssprogene Python og TI-Basic kan du udvikle nye funktioner og aktiviteter inden for STEM.

Udforsk de matematiske begreber på højere niveau

Udforsk symbolsk algebra og symbolsk infinitesimalregning samt standardnumeriske beregninger. Se eksakte værdier - i form af variabler, såsom x og y, rodtegn og pi – når der udføres trin-for-trin beregninger inden for aritmetik, algebra og infinitesimalregning.

Drag matematiske forbindelser

Se flere repræsentationer på samme tid, genkend opdateringer til præsentationen, efterhånden som ting ændrer sig matematisk; frem begrebsmæssig forståelse uanset elevernes individuelle indlæringsstil.

Opret dynamiske dokumenter

Anvend PublishView™ funktionen til at føje applikationer til TI-Nspire™ , tekst, hyperlinks, billeder eller videoer og opret interaktive regneark, laboratorierapporter og hjemmeopgaver.

Gør begreberne levende

Ud over den normale computervisning kan du også arbejde med dokumenter i en særlig håndholdt visning, der viser dokumenterne, som de fremstår på displayet på TI-Nspire™ CX Grafregneren.

Del filer med lethed

Eleverne kan med lethed overføre arbejde mellem deres TI-Nspire™ CX Grafregner og en computer for at færdiggøre arbejdet uden for skolen, derhjemme eller på biblioteket.

Softwaresæt til grafregner

Køb TI-Nspire Elevsoftware og TI-Nspire CX II-T CAS Grafregner sammen i en enkelt pakke. Gør et alt-i-ét køb hos din forhandler.