Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware

Kraftfuld computersoftware med et computer algebra system (CAS), der opfylder kravene i læseplanerne i matematik og naturvidenskab i folkeskolen og gymnasiet.

Forhandlere

Python programmeringssprog er nu tilgængeligt i den nyeste OS-version af TI-Nspire CXII-T CAS-håndholdt grafregner og computersoftware. Programmeringssproget er let at lære og populært i mange skoler.

All the math and science, one computer software program

Nye veje til at forstå stoffet

Nye og hurtigere interaktive funktioner motiverer eleverne til at se og interagere mere detaljeret med matematikken og naturvidenskaben:

Animeret plot af sti

Visualiser funktionsgrafer, parametriske grafer og polære grafer mens de tegnes.

Dynamiske værdier for koefficienter

Udforsk de direkte forbindelser mellem dynamiske koefficienter i ligninger og grafer.

Forbedret programmering i TI-Basic

Skriv kode, der visuelt illustrerer vigtige ideer inden for matematik og naturvidenskab.

Ved at opdele skærmen i forskellige applikationer og værksteder giver mulighed for at vise løsningen på forskellige måder. Argumentation, ligninger og beregninger kan laves i Notes-applikationen.

Ved at bruge de forskellige værksteder kan du konstruere og lave illustrationer der er en del af løsningen.

Ved at bruge enheder i beregningerne kan du undgå misforståelser og lave fejl.

Mere end grafer

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware indeholder samme matematik-, naturvidenskabs- og statistikprogrammer, der er indbygget i TI-Nspire™ CX-serien af grafregnere.


Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Plug and play-dataindsamling og videnskabelig analyse.

DataQuest™ er et varemærke for Vernier Software & Technology
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringssprogene Python og TI-Basic kan du udvikle nye funktioner og aktiviteter inden for STEM.

Udforsk de matematiske begreber på højere niveau

Udforsk symbolsk algebra og symbolsk infinitesimalregning samt standardnumeriske beregninger. Se eksakte værdier - i form af variabler, såsom x og y, rodtegn og pi – når der udføres trin-for-trin beregninger inden for aritmetik, algebra og infinitesimalregning.

Drag matematiske forbindelser

Se flere repræsentationer på samme tid, genkend opdateringer til præsentationen, efterhånden som ting ændrer sig matematisk; frem begrebsmæssig forståelse uanset elevernes individuelle indlæringsstil.

Opret dynamiske dokumenter

Anvend PublishView™ funktionen til at føje applikationer til TI-Nspire™ , tekst, hyperlinks, billeder eller videoer og opret interaktive regneark, laboratorierapporter og hjemmeopgaver.

Gør begreberne levende

Ud over den normale computervisning kan du også arbejde med dokumenter i en særlig håndholdt visning, der viser dokumenterne, som de fremstår på displayet på TI-Nspire™ CX Grafregneren.

Del filer med lethed

Eleverne kan med lethed overføre arbejde mellem deres TI-Nspire™ CX Grafregner og en computer for at færdiggøre arbejdet uden for skolen, derhjemme eller på biblioteket.

Softwaresæt til grafregner

Køb TI-Nspire Elevsoftware og TI-Nspire CX II-T CAS Grafregner sammen i en enkelt pakke. Gør et alt-i-ét køb hos din forhandler.

TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware Specifikationer

Indbyggede funktioner

 • Computer Algebra System (CAS) kapacitet
 • Ny tegnefunktion ("MathDraw"), der giver håndtegnede figurer en perfekt form
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
 • Elleve interaktive zoom-funktioner
 • Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
 • Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
 • Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
 • Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner(CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner(PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
 • Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer) Gem og gennemse arbejde; opret, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
 • Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows® OS: Windows® 10
 • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
 • Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon
Systemkrav på Mac®
 • Mac® OS 10.15
 • Processor: Alle Macintosh computere fra 2012 eller nyere
 • RAM: 2 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768
 • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Programmering

 • Med Python såvel som TI-Basic har du forskellige muligheder for kodning af sprog
 • Indeholder et dedikeret programmeringsmiljø samt programmeringsbibliotek med global adgang til funktioner og programmer

Licensmuligheder


Enkeltbruger-licens (PC og Mac®)
 • Giver én software-licens til én computer
Mængdelicens (PC og Mac®)
 • Giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Softwaren aktiveres online
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes
Licens til multiaktivering (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for bestemte brugere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Godkendelse af licensfil
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes eller aktiveres
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger
Skoleadministreret licens (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for en bestemt bruger.
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Licens, der distribueres til computeren fra en licensserver (dvs. server)
 • Softwarelicensen indeholder en "henstandsperiode", der gør det muligt at bruge den derhjemme eller uden for skolens netværk i 30 dage. Når denne henstandsperiode udløber, skal computerne forbindes til skolens netværk for fortsat at kunne anvende softwaren.
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger

Understøttet dataindsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data

Support

 • 3 års begrænset garanti
 • Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
 • Kontaktformular
 • Mere information
 • Tilgængelige klasseaktiviteter
 • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
 • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester
 • Fuldstændig vejledning tilgængelig

Grafregner support

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafregnerne.

Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i U.S. og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende ejeren.