Education Technology

TI-Nspire™ CX
Premium-lærersoftware

Visualiser videnskabelige begreber, skab diskussioner, opret interaktive klasseaktiviteter og meget mere.

Forehandlere

Python programmeringssprog er nu tilgængeligt i den nyeste OS-version af TI-Nspire CXII-T CAS-håndholdt grafregner og computersoftware. Programmeringssproget er let at lære og populært i mange skoler.

Software? Håndholdte? Begge dele - og meget mere!

TI-Nspire™ CX Premium-softwaren kombinerer TI-Nspire CX II-T-funktionaliteten med egenskaber, der sætter nye standarder for elevengagement.

Nye veje til at forstå stoffet

Nye og hurtigere interaktive funktioner motiverer eleverne til at se og interagere mere detaljeret med matematikken og naturvidenskaben:

Animeret plot af sti

Visualiser funktionsgrafer, parametriske grafer og polære grafer mens de tegnes.

Dynamiske værdier for koefficienter

Udforsk de direkte forbindelser mellem dynamiske koefficienter i ligninger og grafer.

Forbedret programmering i TI-Basic

Skriv kode, der visuelt illustrerer vigtige ideer inden for matematik og naturvidenskab.

Ved at opdele skærmen i forskellige applikationer og værksteder giver mulighed for at vise løsningen på forskellige måder. Argumentation, ligninger og beregninger kan laves i Notes-applikationen.

Ved at bruge de forskellige værksteder kan du konstruere og lave illustrationer der er en del af løsningen.

Ved at bruge enheder i beregningerne kan du undgå misforståelser og lave fejl.

Mere end grafer

Premium-lærersoftwaren indeholder samme matematik-, naturvidenskabs- og statistikprogrammer, der er indbygget i TI-Nspire™ CX-serien af grafregnere.


Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Plug and play-dataindsamling og videnskabelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Tilføj nye funktioner, og udarbejd detaljerede aktiviteter til naturvidenskab og matematik

Vis det til hele klassen på én gang

Instruer eleverne i hvordan de kan bruge deres håndholdte enheder til at løse de matematiske og naturvidenskabelige problemer.

Lad eleverne tale om begreber

Tilskynd eleverne til at forklare deres resultater, forsvare deres metoder og styr klasseundervisningen med Live Presenter.

Maksimer din læringstid

Premium-lærersoftwaren indeholder numerisk funktionalitet og CAS-funktionalitet (Computer Algebra System). Det giver maksimal fleksibilitet, når du skal demonstrere begreber, relationer og brug af regneren.

Opgrader til Premium

Bruger du TI-Nspire™ CX- og TI-Nspire™ CX CAS-lærersoftwaren? Få de nyeste funktioner nu.*

TI-Nspire™ Ecosystem

Skab en samlet læringsoplevelse

TI-Nspire™ CX Premium-lærersoftwaren er en del af et system, som udgør et skræddersyet uddannelsesmiljø på mange niveauer inden for matematik og naturvidenskab, der inspirerer eleverne til opdagelse, forståelse og interesse for naturvidenskab.

Mere information

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

Professionel udvikling

T3 tilbyder professionelt udviklet undervisningsmateriale tilpasset danske læreplaner.

Specifikationer for TI-Nspire™ CX Premium lærersoftware

Indbyggede funktioner

 • Deaktivering af CAS - Algebra-funktionaliteten kan let deaktiveres i tryk-for-at-teste-dialogboksen eller i dokumentindstillingerne
 • deSolve-guide - Reducer antallet af syntaksfejl under løsning af differentialligninger
 • Inkluderer to forskellige software (1) TI-Nspire™ Lærersoftware og (2) TI-Nspire™ CAS Lærersoftware, der inkluderer indbygget Computer Algebra System (CAS).
 • Ny tegnefunktion ("MathDraw"), der giver håndtegnede figurer en perfekt form
 • Indbygget TI-SmartView™ emulator til demonstration af anvendelsen af TI-Nspire™ Grafregner.
 • Spørgsmålsapplikation til oprettelse af forskellige spørgsmål inklusive frie svar, multiple choice, rigtig/forkert, ligninger, koordinatpunkter, billeder og udtryk.
 • Arbejdsområde til indhold med adgang til dine personlige online-filer på din computer eller på internettet med foruddefineret indhold fra sider, såsom MathNspired eller ScienceNspired
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
 • Elleve interaktive zoom-funktioner
 • Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
 • Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
 • Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
 • Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner(CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner(PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
 • Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer) Gem og gennemse arbejde; opret, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
 • Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows® 10
 • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
 • Prosessorhastighed: Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Harddisk: Ca. 1 GB ledig plads på harddisken
 • Skærmopløsning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv internetforbindelse til installation
Mac® systemkram
 • Mac® OS 10.15
 • Processor: Alle Macintosh computere fra 2012 eller senere
 • RAM: 2GB
 • Harddisk: Ca. 1 GB ledig plads på harddisken
 • Skærmopløsning: 1024 x 768
 • Aktiv internetforbindelse til installation

Programmering

 • Har et dedikeret programmeringsmiljø med programmeringsbibliotekter med global adgang til brugerdefinerede funktioner & programmer

Licensmuligheder


Enkeltbruger-licens (PC og Mac®)
 • Giver én software-licens til én computer
Mængdelicens (PC og Mac®)
 • Giver adgang til softwaren på et bestemt antal computere
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Softwaren aktiveres online
 • Softwaren behøver ikke at være forbundet til netværket for at kunne anvendes
Skoleadministreret licens (PC og Mac®)
 • Gør det muligt at få adgang til softwaren på et bestemt antal computere for en bestemt bruger.
 • Softwaren kan tages i brug med mange standard ibrugtagningsmetoder
 • Licens, der distribueres til computeren fra en licensserver (dvs. server)
 • Softwarelicensen indeholder en "henstandsperiode", der gør det muligt at bruge den derhjemme eller uden for skolens netværk i 30 dage. Når denne henstandsperiode udløber, skal computerne forbindes til skolens netværk for fortsat at kunne anvende softwaren.
 • Tidsubegrænsede licenser kræver en årlig forlængelse uden ekstra omkostninger

Understøttet dataindsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data

Grafregner support

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafregnerne.

Support

Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i U.S. og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende ejeren.