Education Technology

TI-Nspire™ CX
Premium-lærersoftware

Visualiser videnskabelige begreber, skab diskussioner, opret interaktive klasseaktiviteter og meget mere.

Python programmeringssprog er nu tilgængeligt i den nyeste OS-version af TI-Nspire CXII-T CAS-håndholdt grafregner og computersoftware. Programmeringssproget er let at lære og populært i mange skoler.

Software? Håndholdte? Begge dele - og meget mere!

TI-Nspire™ CX Premium-softwaren kombinerer TI-Nspire CX II-T-funktionaliteten med egenskaber, der sætter nye standarder for elevengagement.

Nye veje til at forstå stoffet

Nye og hurtigere interaktive funktioner motiverer eleverne til at se og interagere mere detaljeret med matematikken og naturvidenskaben:

Animeret plot af sti

Visualiser funktionsgrafer, parametriske grafer og polære grafer mens de tegnes.

Dynamiske værdier for koefficienter

Udforsk de direkte forbindelser mellem dynamiske koefficienter i ligninger og grafer.

Forbedret programmering i TI-Basic

Skriv kode, der visuelt illustrerer vigtige ideer inden for matematik og naturvidenskab.

Ved at opdele skærmen i forskellige applikationer og værksteder giver mulighed for at vise løsningen på forskellige måder. Argumentation, ligninger og beregninger kan laves i Notes-applikationen.

Ved at bruge de forskellige værksteder kan du konstruere og lave illustrationer der er en del af løsningen.

Ved at bruge enheder i beregningerne kan du undgå misforståelser og lave fejl.

Mere end grafer

Premium-lærersoftwaren indeholder samme matematik-, naturvidenskabs- og statistikprogrammer, der er indbygget i TI-Nspire™ CX-serien af grafregnere.


Grafregner
Udfør beregninger med korrekt matematisk notation.
Lister og regneark
Kombiner regnearksfunktioner med matematiske operationer.
Grafer
Plot, undersøg og animér funktioner, ligninger og uligheder.
Diagrammer og statistik
Dynamiske grafer og interaktiv dataanalyse.
Geometri
Konstruer og undersøg geometriske figurer og egenskaber dynamisk.
Noter
Udarbejd interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Plug and play-dataindsamling og videnskabelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringssprogene Python og TI-Basic kan du udvikle nye funktioner og aktiviteter inden for STEM.

Vis det til hele klassen på én gang

Instruer eleverne i hvordan de kan bruge deres håndholdte enheder til at løse de matematiske og naturvidenskabelige problemer.

Lad eleverne tale om begreber

Tilskynd eleverne til at forklare deres resultater, forsvare deres metoder og styr klasseundervisningen med Live Presenter.

Maksimer din læringstid

Premium-lærersoftwaren indeholder numerisk funktionalitet og CAS-funktionalitet (Computer Algebra System). Det giver maksimal fleksibilitet, når du skal demonstrere begreber, relationer og brug af regneren.

Kunde support Center

Hvordan kan vi Hjælpe dig idag?

Kontakt os

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

T³ tilbyder professionelt udviklet undervisningsmateriale og kurser tilpasset danske læreplaner.

Læs mere