Education Technology

T³ Danmark

T³ - Teachers Teaching with Technology - er et europæisk projekt som understøtter efteruddannelse for lærere. Det første kursus i Danmark fandt sted 1998. Meningen er, at lærere skal udveksle erfaringer for dermed at gøre lærerne mere fortrolige med anvendelse af grafiske lommeregnere og software dermed gøre det muligt for lærere at forbedre elevernes forståelse.

Danske kontaktperson er:

Gert Schomacker e-mail

T³ Danmark side

for lærere: Om bruger af TI-Nspire CAS i matematikundervisningen (og mange andre steder)

Skolekurser

TI vil gerne hjælpe med til at CAS-brugen i undervisningen bliver en succes.

I kan derfor i et vist omfang bestille skolekurser i CAS til de skoler der anvender, eller skal til at anvende CAS i undervisningen.

Kurserne kan bestilles hos kontaktperson for T³ Danmark (se ovenfor)

T3 europæisk side