Education Technology

T3 Danmark Activiteter

Fysik/Kemi: Enheder i TI-Nspire CAS (T3 Danmark)
En elevaktivitet der introducerer eleverne til brugen af enheder i TI-Nspire.
Enheder

Eksperimenter NV/Fysik/Kemi:
Tiér potenser og præfix (T3 Danmark) Her en elevaktivitet der kan hjælpe eleverne med at forstå ti’er potenser og præfix i de naturvidenskabelige fag. Dokumentet er en elevaktivitet hvor eleverne arbejder sig igennem forskellige aktiviteter, og afsluttes med opgaver der tjekker elevernes udbytte af aktiviteten.
Eksperimenter

Kom igang med TI-Nspire CAS (T3 Danmark)
På dette link findes en række materialer til at "komme godt igang" med TI-Nspire CX CAS; uanset om det er grafregner eller software. Det bestræbes, at de nyeste matarialer til TI-Nspire™ CX CAS lægges her, hvorfor man også kan finde materialerne andre steder på Texas Instruments hjemmeside.
Kom igang

Aktiviteter

TI Education Norden

Learning Videoer, som viser TI-Nspire teknologien.
En række små videoer, som hver gennemgår en færdighed på værktøjet. Både til software og grafregner.

Udenlandske aktiviteter

På mange af Texas Instruments hjemmeside rundt om i verden er der oprettet en "Activity Exchange Site", hvor undervisere indsender inspirationsmaterialer til fri afbenyttelse. Her er et link til nogle af de bedre sider;

Eksempelsamling til TI-Nspire™ CX CAS version

I denne introduktion til matematikværkstederne kan man selvsagt ikke nå i dybden med de enkelte værksteder. Mange af værkstederne er meget omfattende og en samlet gennemgang af fx graf-værkstedet ville kræve en lige så omfattende introduktion som den foreliggende til hele programmet. Men introduktionen skulle gøre læseren i stand til at bruge programmet til de mest grundlæggende matematiske undersøgelser. I eksempelsamlingens anden del kommer man mere i dybden med programmets struktur, den underliggende matematik og samspillet mellem de enkelte værksteder. Denne eksempelsamling har fokus på programmets anvendelse på computere, hvad enten der er tale om PC med Windows eller MAC-computere. Der er nogle ganske få forskelle på hvordan PC-versionen og MAC-versionen fungerer. Disse vil blive påpeget undervejs. Programmet kan også anvendes på lommeregerne/håndholdte og ipads. Måden man arbejder med programmet på en lommeregner eller en ipad adskiller sig dog så meget fra computerversionen, at den foreliggende introduktion ikke vil være hensigtsmæssig til disse platforme.
Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne (v. 4.5)

TI-Nspire™ CAS Software version (4.0)

Introduktion til værkstederne er tænkt som en første introduktion til matematikprogrammet TI-Nnspire™ CAS, hvor man ved at gennemarbejde eksemplerne bliver fortrolig med såvel de enkelte matematikværksteder i programmet som den generelle struktur i programmet.
Eksempelsamlingen: Introduktion til værkstederne (Bjørn Felsager)