Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS Specifikationer

General Screen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Storage
90+ MB lagringshukommelse /
64MB systemhukommelse
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Color
Bagbelyst farvedisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Power
Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
USB-port for tilslutning til computer
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Size
320 x 240 pixels (3,2" diagonalt)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Connector
USB-kabel inkluderet
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolution
125 DPI; 16-bit farver
download quick link icon Fuldstændig vejledning tilgængelig
Download
license shield icon Support
3 års begrænset garanti Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
Kontaktformular Mere information
General
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Storage
90+ MB lagringshukommelse /
64MB systemhukommelse
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Power
Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
USB-port for tilslutning til computer
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Connector
USB-kabel inkluderet
download quick link icon Fuldstændig vejledning tilgængelig
Download
Screen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Color
Bagbelyst farvedisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Size
320 x 240 pixels (3,2" diagonalt)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolution
125 DPI; 16-bit farver
license shield icon Support
3 års begrænset garanti Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
Kontaktformular Mere information

Indbyggede funktioner

 • Computer Algebra System (CAS) kapacitet (kun TI-Nspire CX II-T CAS) 
 • Deaktivering af CAS
 • Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
 • Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
 • Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
 • Elleve interaktive zoom-funktioner
 • Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
 • Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
 • Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
 • Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
 • Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
 • Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
 • Avanceret statistisk analyse, herunder ti typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
 • Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner (CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner (PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
 • Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
 • Hurtige alfa-numeriske taster
 • Enkle rullemenuer - emulerer den intuitive betjening af velkendte computerfunktioner
 • TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
 • Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
 • Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
 • Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
 • Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
 • Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.
 • Har et dedikeret programmeringsmiljø med programmeringsbibliotekter med global adgang til brugerdefinerede funktioner & programmer
 • Upgradeable OS and computer software

Understøttet dataindsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data

Programmering

 • Med Python såvel som TI-Basic har du forskellige muligheder for kodning af sprog
 • Indeholder et dedikeret programmeringsmiljø samt programmeringsbibliotek med global adgang til funktioner og programmer