Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-Nspire™ CX CAS Student Software (Single License)

Nedladdade poster PDF eGuide Version Storlek (KB)
TI-Nspire™ CX CAS Student Software for Macintosh (DMG) 4.5.0.1180 282 588
TI-Nspire™ CX CAS Student Software for Windows (EXE) 4.5.0.1180 312 805
Handbok
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Computer Software Vejledning (Dansk) Visa Visa 4.5 9 636
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Computer software Handbuch (Deutsch) Visa Visa 4.5 9 764
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Student Software Guidebook (English) Visa Visa 4.5 9 567
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Student Software Guidebook (UK English) Visa Visa 4.5 9 506
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Student software Guía (Español) Visa Visa 4.5 9 762
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Tietokoneohjelmisto Käyttöopas (Suomalainen) Visa Visa 4.5 9 522
Les versions logiciels pour ordinateur TI-Nspire™ CX manuel d'utilisation (Français) Visa Visa 4.5 9 796
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS software per studenti Guida (Italiano) Visa Visa 4.5 9 683
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Computersoftware handleiding (Nederlands) Visa Visa 4.5 9 722
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Programvare Guidebok (Norsk) Visa Visa 4.5 9 561
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Software para Computador manual por utilizador (Portugues) Visa Visa 4.5 9 635
TI-Nspire™ CX / TI-Nspire™ CX CAS Programvara handbok (Svenska) Visa Visa 4.5 9 594
TI-Nspire™ CX /TI-Nspire™ CX CAS 学生版软件指导手册(简体) (Simplified Chinese) Visa Visa 4.5 9 797
TI-Nspire™ CX /TI-Nspire™ CX CAS 學生版軟體手冊(繁体) (Traditional Chinese) Visa Visa 4.5 9 910