Education Technology

TI-84 Plus CE-T Python Edition, specificaties voor grafische rekenmachine

Algemeen Scherm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Geheugen
3 MB Flash ROM-geheugen voor het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
154 KB RAM-geheugen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Kleur
Kleurenscherm met backlight
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Batterij
Inclusief oplaadbare batterij
USB-poort voor computeraansluiting
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Grootte
320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
license shield icon Ondersteuning
Beperkte garantie van 3 jaar Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
Contactformulier Meer informatie
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolutie
140 DPI; 16-bits kleuren
Algemeen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Geheugen
3 MB Flash ROM-geheugen voor
het opslaan van gegevens en applicaties (apps)
154 KB RAM-geheugen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Batterij
Inclusief oplaadbare batterij
USB-poort voor computeraansluiting
license shield icon Ondersteuning
Beperkte garantie van 3 jaar Gratis hulplijn: 00 800 4 84 22 737
Contactformulier Meer informatie
Scherm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Kleur
Kleurenscherm met backlight
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Grootte
320 x 240 pixels (2.8" diagonaal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolutie
140 DPI; 16-bits kleuren

Ingebouwde functies

 • Afbeeldingen toevoegen aan achtergrond grafiek
 • 15 kleuren voor functie grafiek maken
 • Stijl en kleur van assen en rasters op grafieken wijzigen
 • Help opbouw catalogus
 • Alfabetische CATALOGUS van alle functies van de TI-rekenmachine in één menu
 • Geavanceerde functies via vervolgkeuzelijst
 • Reële en complexe getallen berekend met een nauwkeurigheid van 14 cijfers en weergegeven met 10 cijfers en een exponent van 2 cijfers
 • Grafieken met 10 rechthoekige functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire vergelijkingen en 3 recursief gedefinieerde rijen
 • Maximaal 10 grafiekfuncties tegelijkertijd gedefinieerd, opgeslagen, grafisch voorgesteld en geanalyseerd
 • De Sequence graphing-modus toont curve van tijdreeksen, web-/trapgrafiek en fasegrafieken.
 • Door gebruiker gedefinieerde lijstnamen. In lijsten kunnen maximaal 999 elementen worden opgeslagen
 • 17 interactieve zoomfuncties
 • Numerieke berekeningen in tabelvorm voor alle grafiekmodi
 • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
 • 8 verschillende grafiekstijlen om alle grafieken van elkaar te onderscheiden
 • Opties om het scherm horizontaal of verticaal te splitsen
 • Grafiek en tabel naast elkaar bekijken.
 • Bewaart maximal 10 matrices
 • Matrixfuncties zijn onder meer inverse, determinant, transponeren, samenvoegen, en gereduceerde rij-echelonvorm en basisbewerkingen van rijen. Matrices omzetten in lijsten en omgekeerd
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst, inclusief logistieke, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, power-, kwadratische polynoom-, kubieke polynoom- en vierdemachtspolynoomregressiemodellen
 • 3 statistische plotdefinities voor scatterplots, xy-lijnplots, histogrammen, normale en gewijzigde boxplots en normale waarschijnlijkheidsplots
 • Geavanceerde statistische functies zoals 10 hypothesefuncties, 7 betrouwbaarheidsintervalfuncties en one-way ANOVA
 • 15 waarschijnlijkheidsverdelingsfuncties zoals normaal, student-t, Chi-kwadraat, binomiaal en Poisson
 • Zakelijke functies zijn onder meer tijdswaarde van geld (TVM), cashflows en afschrijvingen. Interactieve editor in volledig scherm voor het oplossen van TVM-problemen
 • Interactieve editor oplosser van vergelijkingen zorgt voor numerieke oplossingen voor verschillende variabelen in een vergelijking
 • 11 regressieberekeningen
 • Met Python App