Education Technology

Fabrieksgarantie

Als koper van dit Product ontvangt u van ons een fabrieksgarantie die geldig is voor 3 jaar. De fabrieksgarantie gaat in op de aankoopdatum. Deze garantie geldt uitsluitend voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet voor schade die voortkomt uit onredelijk gebruik, ongevallen, onachtzaamheid, onjuist onderhoud of vergelijkbare omstandigheden, tenzij u kunt aantonen dat het defect niet is veroorzaakt door voornoemde omstandigheden. De fabrieksgarantie geldt niet voor de met dit Product meegeleverde software.

In de gevallen waar deze garantie van toepassing is, wordt het defecte Product kosteloos gerepareerd of vervangen door een gereviseerd en vergelijkbaar model (eventueel een recentere versie), of wordt de aankoopprijs vergoed die door u is betaald volgens de aankoopbon, zulks naar onze keuze. De garantieservice biedt geen vergoeding voor het verlies van het gebruik van het Product of eventuele kosten of schade voortvloeiend uit het defect. Het gerepareerde of vervangen Product heeft vervolgens een garantie gedurende de resterende oorspronkelijke garantieperiode of, indien deze periode minder dan zes maanden bedraagt, gedurende zes maanden vanaf terugzending van het gerepareerde of vervangen Product. Als u een Product zonder geldige garantie aan ons toestuurt, ontvangt u het ongerepareerd terug.

Om deze garantieservice te verkrijgen dient u het Product op eigen risico en op eigen kosten te versturen naar een van onze Service Centers. We raden u aan dan een transportverzekering af te sluiten voor het Product. U kunt de adressen van onze Service Centers vinden op de in de verpakking bijgeleverde brochure of door een van de vermelde servicenummers te bellen. De bijgevoegde Garantiekaart dient volledig ingevuld en meegestuurd te worden. Indien de Garantiekaart niet voorzien is van de aankoopdatum en een stempel van het verkooppunt, dient u ook de aankoopbon bij te voegen waarop de aankoopdatum vermeld staat.

Bovengenoemde rechten en vorderingen komen u toe, onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit. In ieder geval laat deze garantieservice de toepasselijke Belgische of Nederlandse wettelijke garantieregeling betreffende de verkoop aan consumenten, met name de eventuele vorderingen tot ontbinding van het koopcontract of tot schadevergoeding onverlet, waar u als koper in geval van gebreken aan het Product wettelijk recht op heeft jegens de verkoper.

Bericht voor TI Calculator producten met oplaadbare batterijen: TI adviseert u de TI-meegeleverde USB kabel en adapter (indien aanwezig) met deze TI calculator. Als u een derde kabel en/of voedingsadapter, moet u ervoor zorgen dat de kabel en adapter voldoet aan de geldende veiligheids- en operationele normen en certificeringen, waaronder UL en CE-certificeringen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het gebruik van bepaalde derde kabels of voedingsadapters met TI-producten, dient u contact op te nemen met de verkoper of de fabrikant van de kabels en de adapters. TI geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de functionaliteit, betrouwbaarheid of kwaliteit van derden kabels en stroomadapters gebruikt met TI calculator producten.

WAARSCHUWING

EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ DOOR VERKEERD TYPE VERVANGEN WORDT.

BATTERIJ ALLEEN VERVANGEN DOOR IDENTIEK OF GELIJKWAARDIG TYPE, VOLGENS ADVIES VAN FABRI- KANT.

GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS NATIONALE REGELGEVING INLEVEREN.

Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.