Education Technology

TI-84 Plus

De ideale machine voor wiskunde en natuurwetenschappen in het voortgezet/secundair onderwijs

Kopen

Productkenmerken

Deze extra krachtige versie van de TI-83 Plus versterkt het succes in het voortgezet secundair wiskunde- en natuurwetenschappenonderwijs dankzij de extra geheugenruimte (3x TI-83Plus) en een snellere processor (2,5 x TI-83 Plus). Deze draagbare grafische rekenmachine kan tot 30 applicaties bevatten en is voorgeladen met applicaties voor verschillende disciplines.

Enkele pluspunten

 • Ingebouwde USB-poort
 • Verbeterd scherm (contrast)
 • Interne klok
 • Mooi en vooruitstrevend ontwerp

Update van het TI-84 Plus besturingssysteem

Deze nieuwste OS*-update bevat MathPrint™ – download gratis 

 • Voer wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact in en bekijk ze zoals ze in boeken worden weergegeven
 • Scrol door de geschiedenis van berekeningen en roep invoer/uitvoer snel op 
 • Rekenen met breuken met behulp van eenvoudig te gebruiken templates
 • Volg een functie met elke reeds aanwezige breuk (of met een door u gedefinieerde breuk) als de stapgrootte
 • Kies hoe u berekeningen op het scherm wilt zien:  als decimale benaderingen of als breuken  
 • Kies verschillende weergavemodi, zoals: n/d Un/d, Answer: AUTO DEC FRAC, GOTO FORMAT GRAPH: NO YES, STAT DIAGNOSTICS: OFF ON

* Update uw Catalogus Help a.u.b. naar versie 1.1 voor compatibiliteit met de update van het TI-84 Plus besturingssysteem, versie 2.53MP.

Geheugenruimte

32 KB RAM waarvan 24 KB RAM beschikbaar voor de gebruiker en 480 KB archiefgegeheugen (ROM).

Flash

Dankzij de geavanceerde FLASH ROM-technologie beschikt u steeds over de laatste en beste software. U kunt, via een Link-kabel™, het besturingssysteem upgraden en bovendien nieuwe applicaties installeren.

Verbeterd hoogcontrastscherm

Zeer goed leesbaar scherm met 8 regels van 16 tekens, 64 x96 pixels.

Gesplitst scherm

Bekijk gelijktijdig de grafiek en een scherm met een lijst of tabel. De functies met betrekking tot inzoomen en grafisch analyseren blijven beschikbaar tijdens deze schermopdeling.

Menu's

Pull-Down-menu's zorgen voor een eenvoudig gebruik van de functies waardoor het schermtoetsenbord overzichtelijk blijft.

USB-poort

De ingebouwde USB-poort zorgt voor een nog betere en sneller comunicatie tussen de TI-84 Plus (Silver Edition) rekenmachines onderling en de TI-84 Plus en de computer. Bovendien kan met deze poort ook het leerlingenmodel, via een Presentation Link Adapter, gekoppeld worden aan een ViewScreen™ of TI-Presenter™.

Compatibiliteit

De TI-84 Plus heeft alle basisfuncties van de TI-83 (Plus). Al eerder gemaakt onderwijsmateriaal, inclusief gegevens en programma's, kan probleemloos uitgewisseld worden.

Input/Output-poort

Met een unit-to-unit-kabel kan de TI-84 Plus verbonden worden met de grafische rekenmachines TI-83, TI-83 Plus (Silver Edition), TI-84 Plus Silver Edition en de dataloggers CBL 2™, CBR™. Via deze poort kan de TI-84 Plus ook via een TI-GRAPH LINK™ (optioneel verkrijgbaar) verbonden worden met een computer.

Projectiemogelijkheden

Het docentenmodel van de TI-84 Plus (met ViewSreen™-aansluiting) kan aangesloten worden op een ViewSreen™ of een TI-presenter™. Met een overheadprojector respectievelijk een TV of beamer kan zo het scherm van de rekenmachine geprojecteerd worden voor heel de klas. Ook kan de USB-poort gebruikt worden om via een Presentation Link Adapter zowel het leerlingenmodel als docentemodel te projecteren.

 

TI-84 Plus Specificaties

Basisfunctionaliteit

Reële getallen

Rekenen met een nauwkeurigheid van 14 cijfers of een benadering in wetenschappelijke notatie van 10 cijfers en een 2-cijferige exponent.

Rationale getallen

Exact rekenen met breuken met de Frac-functie.

Complexe getallen

Rekenen met complexe getallen in rechthoekige coördinaten of poolcoördinaten.

Functies

Maximaal 10 reële functies, 6 parametervergelijkingen, 6 polaire functies en 3 recursief gedefinieerde rijen kunnen opgeslagen, afgebeeld en geanalyseerd worden. Afhankelijk van de functiemode zijn grafische analyses van o.a. afgeleiden en integralen mogelijk. Er zijn 7 grafiekstijlen beschikbaar.

Tabellen

Genereer waardentabellen van functies om verschillende functies tegelijkertijd numeriek te analyseren.

Numerieke functies

De Solver biedt de mogelijkheid tot het numeriek oplossen van vergelijkingen. Van een reële functie kan de numerieke afgeleide en integraal berekend worden, als ook een minimum/maximum in een interval.

Matrices

Maximaal 10 matrices. De maximale grootte wordt alleen gelimiteerd door het beschikbare geheugen (ongeveer 50x50). Er zijn tal van matrixoperaties beschikbaar: van het berekenen van een determinant tot het herleiden naar een trapvorm.

Logische bewerkingen

De TI-84 Plus beschikt over de logische operatoren and, or, xor en not. Bovendien kunnen logische testen uitgevoerd worden met de gelijkheids- en ongelijkheidstekens. Hiermee kunt u stukgewijs gedefinieerde functies invoeren en simulaties van kansexperimenten uitvoeren.

Lijsten

Sla maximaal 999 elementen op per lijst. Het aantal lijsten is gelimiteerd door het beschikbare geheugen.

Geavanceerde statistische functies

 • Genereren van toevalsgetallen.
 • Statistische analyses in 1 of 2 variabelen.
 • Werken met kansverdelingen: Binomiaalverdeling, Poissonverdeling, Geometrische verdeling, Normaalverdeling, Student t-verdeling, 2-verdeling, F-verdeling.
 • 10 regressiemodellen.
 • Toetsen van hypothesen.
 • Betrouwbaarheidsintervallen.

Statistische plots

Maximaal 3 statistische plots: puntenwolk, xy-lijn, histogram, box-plot, normaalverdelingsplot.

Geavanceerde financiële functies

De applicatie Finance berekent o.a. interesten, nominale en effectieve rentepercentages, betalingstermijnen, toekomstige waarden, afschrijvingsschema's en annuïteiten.

Programmeren

Met de programmeertaal TI Basic kunt u zelf de functionaliteit van de rekenmachine uitbreiden.

Leer Meer

Bijgeleverde accessoires

4 AAA batterijen, mini A to mini B USB-kabel (voor onderlinge communicatie), USB-kabel voor verbinding met computer, handleiding, brochure met informatie over accessoires, produkt-CD met elektronische handleiding, programmainformatie, computersoftware en gratis applicaties met handleidingen.

TI-84 Plus, applicaties voor grafische rekenmachine

Leer op maat met applicaties voor grafische rekenmachine TI-84 Plus. De toevoeging van apps zorgt voor uitbreiding van de functies op uw rekenmachine, waardoor u specifieke wiskundige en wetenschappelijke functies kunt gebruiken en uw begrip van concepten kunt verdiepen.

Grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T Accessoires

Breid de mogelijkheden van uw grafische rekenmachine uit met accessoires voor de grafische rekenmachine TI-84 Plus.

TI Connect™ CE Software

TI Connect™ CE is computersoftware waarmee de computer met de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T kan worden verbonden. Breng gegevens over, werk besturingssysteem (OS) bij, download apps voor de rekenmachine en laad programma's en afbeeldingen naar de grafische rekenmachine TI-84 Plus CE-T.

Ondersteuning

Besturingssysteem

Handleidingen