Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-84 Plus besturingssysteem, versie 2.55MP

Download de laatste update.

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

TEXAS INSTRUMENTS BESTURINGSSYSTEEM (OS) SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST

Door de software en/of documentatie te downloaden, gaat u akkoord met de volgende bepalingen.

 1. Licentie: Op voorwaarde van uw betaling van alle van toepassing zijnde licentiebedragen geeft Texas Instruments Incorporated ("TI") u een licentie voor het kopiëren en gebruiken van de softwareprogramma('s) op een TI-rekenmachine en voor het kopiëren en gebruiken van de documentatie van de gekoppelde webpagina of CD ROM (zowel softwareprogramma's als documentatie zijn: "Onder licentie vallend materiaal"). Naast de kopie op uw rekenmachine mag u een kopie op uw computer hebben, uitsluitend voor backup- en archiveringsdoeleinden.
 2. Beperkingen: U MAG HET ONDER LICENTIE VALLEND MATERIAAL NIET GEBRUIKEN OP EEN EMULATOR VAN EEN TI-REKENMACHINE TENZIJ DEZE EMULATOR VAN TI IS VERKREGEN.
 3. Ondersteuning: ondersteuning voor het Onder licentie vallend materiaal is beschreven in de documentatie bij de software. Indien dergelijke informatie niet aanwezig is, zal TI ondersteuning bieden.
 4. Auteursrecht: op het Onder licentie vallend materiaal en alle bijbehorende documentatie rust auteursrecht. Als u kopieën maakt, dient u de copyright-markering, handelsmerkmarkering of andere beschermende markeringen niet te verwijderen uit de kopieën.
 5. Garantie: TI garandeert dat zij het recht heeft om het Onder licentie vallend materiaal te leveren. TI garandeert niet dat het Onder licentie vallend materiaal foutloos is of voldoet aan uw specifieke behoeften.

  Het Onder licentie vallend materiaal wordt aan u en aan elke volgende gebruiker beschikbaar gesteld "ZOALS HET IS".

  Alhoewel er geen garantie wordt gegeven op het Onder licentie vallend materiaal, zullen de media (indien deze er zijn) worden vervangen indien er gedurende de eerste drie (3) maanden van gebruik fouten worden geconstateerd, mits de verpakking voorgefrankeerd wordt geretourneerd aan TI. DEZE PARAGRAAF DEFINIEERT DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TI EN UW ENIG MOGELIJKE VERHAAL.

 6. Beperkingen: behalve zoals expliciet hierboven uiteengezet, geeft TI geen garantie of conditie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot het Onder licentie vallend materiaal.

  TI of zijn leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor willekeurig welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verlies van winst, verlies van gebruik of gegevens of onderbreking van zakenactiviteit, of de aangevoerde schade nu aangeduid wordt als benadeling, contract of schadeloosstelling.

  Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of voortvloeiende schade niet toe; in dat geval is de bovenstaande beperking niet van toepassing.

  Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd indien u niet voldoet aan de erin opgenomen bepalingen. Na beëindiging van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord om de originele verpakking en alle in uw bezit zijnde gehele of gedeeltelijke kopieën van het Programma te retourneren of te vernietigen en zulks schriftelijk te verklaren aan TI.

  De uitvoer en heruitvoer van oorspronkelijke software en documentatie uit de Verenigde Staten is onderhevig aan de Export Administration Act van 1969 en amendementen. De naleving van deze voorschriften is uw verantwoordelijkheid. U gaat ermee akkoord dat u het Programma of technische gegevens niet direct of indirect zult uitvoeren, heruitvoeren of uitzenden, noch de intentie daartoe hebt, naar enig land waarnaar dergelijke uitvoer, heruitvoer of transmissie wordt beperkt door enig toepasbaar voorschrift of statuut uit de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist, van het Bureau of Export Administration of the United States Department of Commerce, of een andere overheidsinstelling die jurisdictie heeft over dergelijke uitvoer, heruitvoer of transmissie.

  Indien het Programma wordt geleverd aan de Amerikaanse regering overeenkomstig een verzoek dat op of na 1 december 1995 uitgevaardigd is, dan wordt het Programma geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven zijn. Indien het Programma wordt geleverd aan de Amerikaanse regering overeenkomstig een verzoek dat vóór 1 december 1995 uitgevaardigd is, dan wordt het Programma geleverd met "Beperkte rechten" zoals vastgesteld in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) of DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKT. 1988), indien van toepassing.

Download item PDF Versie Grootte (KB)
TI-84 Plus Operating System 2.55 848
Handleidingen
TI-84 Plus / TI-84 Plus 银装版使用手册 Kijk 1 998
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Dansk) Kijk 5 927
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Deutsch) Kijk 5 928
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (English) Kijk 5 935
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Espanol) Kijk 5 896
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Francais) Kijk 6 027
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Italiano) Kijk 5 859
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Nederlands) Kijk 6 115
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Norsk) Kijk 5 819
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Portugues) Kijk 5 734
TI-84 Plus / TI-84 Plus Silver Edition guidebook (Svenska) Kijk 5 760

Productkenmerken

De laatste update van het TI-84 Plus besturingssysteem 2.55 bevat MathPrint™ en is als gratis download beschikbaar voor TI-84 Plus en TI-84 Plus Silver Edition grafische rekenmachines.

• Met MathPrint kunnen docenten en leerlingen wiskundige symbolen, formules en gestapelde breuken exact invoeren en bekijken zoals ze worden weergegeven in boeken.

• Kies uit de standaard MathPrint-modus en de optionele Classic-modus, waarin symbolen en breuken op één regel worden weergegeven.

• Met eenvoudig te gebruiken 2D-templates kunt u de breukuitvoer selecteren als onechte breuken of gemengde getallen.

• Scrol door de geschiedenis van berekeningen op het hoofdscherm in de MathPrint- of Classic-modus. Roep een berekening en/of uitkomst snel op door deze te markeren en op Enter te drukken. Lijsten en matrices als uitvoer kunnen niet geplakt worden vanuit de geschiedenis.

• Update uw 'Catalogus Help' naar versie 1.1 voor compatibiliteit met de update van het TI-84 Plus besturingssysteem, versie 2.55MP.