Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T 

  • TI-Nspire™ CX II-T 
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS 

Deze handhelds zijn toegestaan bij de centrale examens wiskunde havo (2022-2025) en vwo (2022-2026).

 

 

Met de TI-Nspire™ CX II-T handhelds en software is het mogelijk om te programmeren in Python. De populaire programmeertaal is makkelijk te leren en wordt wereldwijd op veel plekken gebruikt. Dit biedt leerlingen de kans om te leren programmeren met hun eigen handheld en zo 21e-eeuwse vaardigheden op te doen.

Vertrouwde functionaliteit, nieuwe mogelijkheden, snelle interactiviteit

De TI-Nspire™-technologie biedt leraren en leerlingen een ideale omgeving voor wiskunde, natuurwetenschappen en programmeren. Er zijn allerlei activiteiten uit te voeren die leerlingen uitdagen om te onderzoeken en die bijdragen aan het begrip. De TI-Nspire™ CX II handhelds en de leerlingen- en lerarensoftware sluiten naadloos op elkaar aan. Verder zijn de met de handhelds verzamelde gegevens te gebruiken op uw PC, MAC® of iPad®.

Bouwt verder op bewezen functionaliteit

Deze acht applicaties maken de TI-Nspire™ CX technologie ideaal voor wiskunde, natuurwetenschappen en programmeren op de middelbare school.

Ga verder dan grafieken tekenen

De TI-Nspire™ CX Leerlingensoftware bevat de applicaties voor wiskunde, natuurwetenschappen en programmeren van de TI-Nspire™ CX handhelds.


Rekenmachine
Voer berekeningen uit in de juiste wiskundige notatie.
gen-product-app-icon-spreadsheets Lijsten & Spreadsheet
Combineer spreadsheet-functies met wiskundige bewerkingen.
Grafieken
Teken, ontdek en transformeer functies, vergelijkingen en ongelijkheden.
Gegevensverwerking & Statistiek
Teken dynamische grafieken en voer een interactieve analyse van de gegevens uit.
Meetkunde
Maak en ontdek dynamische geometrische figuren en eigenschappen.
gen-product-app-icon-notes Notities
Creëer interactieve activiteiten, documenten of rapporten.
DataQuest™
Plug-and-play datacollectie en wetenschappelijke analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmeren
Met de programmeertalen Python en TI-Basic

Start met nieuwe mogelijkheden om te leren

De nieuwe en snellere interactieve mogelijkheden motiveert leerlingen om wiskunde en natuurwetenschappen intensiever te bestuderen:

TI-Nspire ani path

Geanimeerde grafieken
Visualiseer grafieken, parametrische en polaire plots in realtime.

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamische parameters
Ontdek verbanden tussen parameters in vergelijkingen en grafieken.

Punten via coördinaten
Creëer snel dynamische punten gedefinieerd door middel van coördinaten, schuifregelaars of vergelijkingen.

TI-Nspire tick marks

Labels op de coördinaatassen

Voorzie de assen van meerdere labels om contexten te visualiseren.

Grafisch programmeren met TI-Basic
Schrijf code om ideeën in een aantrekkelijke vorm te presenteren.

Andere functies van de TI-Nspire™ CX II-T:

TI-Nspire CX II-T Exact Math Screenshot

Exact Math

In berekening met wiskundige constanten zoals √2, π, e en i worden deze constanten herkend en de resultaten exact weergegeven.

En de TI-Nspire™ CX II-T CAS:

TI-Nspire  disable CAS

CAS uitschakelen

Schakel de symbolische functionaliteit eenvoudig uit via de examenstand of bij documentinstellingen.

Een desolve-dialoogvenster

Vermijd syntaxisfouten bij het oplossen van differentiaalvergelijkingen

TI-Nspire CX II T callout ecosystem

TI-Nspire™ CX Ecosysteem

Een compleet systeem voor leren en onderwijs in de STEM-vakken

Met de TI-Nspire™ CX II-T handhelds hebben leerlingen toegang tot een complete omgeving voor wiskunde, natuurwetenschappen en STEM. Met de TI-Nspire™-technologie zijn diverse activiteiten uit te voeren die leerlingen uitdagen om te ontdekken en bijdragen aan het begrip. De TI-Nspire™ CX II-T handhelds vormen de kern van het TI-Nspire™ CX Ecosysteem.

TI-Nspire CX II T callout full extend curriculum

Verrijk uw lesprogramma

Activiteiten, ideeën, video's en publicaties om de TI-technologie te integreren, leerlingen te motiveren en ze enthousiast te maken voor STEM-concepten.

Educatieve publicaties

Klantenservice

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op

Teachers Teaching with Technology™ (T3™)

T³ is het educatief netwerk voor leraren wiskunde en biedt trainingen die zijn afgestemd op het curriculum in Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie