Education Technology

BA II Plus™ Professional financiële rekenmachine

Als zakelijke of financiële professional of student is dit dé financiële rekenmachine om bij jouw werk te gebruiken. De rekenmachine heeft uitgebreide mogelijkheden voor professionals.

 

Kopen
Basislettertype
Handleiding
BA II Plus™ App

Kenmerken en functies

Deze rekenmachine is ideaal voor financiële professionals en biedt een groot aantal functies en mogelijkheden. Perfect te gebruiken in de financiële dienstverlening, accountancy, werkzaamheden op het vlak van economie, investeringen en statistiek en andere zakelijke sectoren

Belangrijkste functies:

 • Netto toekomstige waarde (NFV) • Gewijzigde interne rentabiliteit (MIRR)
 • Aangepaste duration
 • Terugverdientijd
 • Verdisconteerde terugverdientijd
 • Tijdswaarde van geld (TVM)
 • Opgebouwde rente
 • Aflossing
 • Winstmarge
 • Afschrijving

Dit kun je onder andere met de financiële rekenmachine:

 • IRR, MIRR, NPV en NFV berekenen voor kasstroomanalyses
 • Tijdswaarde van geld en aflossing
 • Afschrijvingsschema´s
 • Rentepercentageconversies
 • Statistische analyse met één en twee variabelen

Gebruik tijdens examens

De BA II Plus™ Professional mag worden gebruikt tijdens de volgende professionele examens:
 • Chartered Financial Analyst®*-examen
 • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**-examen

Specificaties BA II Plus™ Professional financiële rekenmachine

Standaardfuncties
 • Doet tijdswaarde van geld-berekeningen, zoals annuïteiten, hypotheken, leases, besparingen en meer
 • Genereert aflossingsschema´s
 • Doet kasstroomanalyses voor maximaal 32 ongelijke kasstromen met maximaal viercijferige frequenties; berekent de netto huidige waarde (NPV) en de interne rentabiliteit (IRR)
 • Netto toekomstige waarde (NFV)
 • Gewijzigde interne rentabiliteit (MIRR)
 • Aangepaste duration
 • Terugverdientijd en verdisconteerde terugverdientijd
 • Kies uit twee dagtelmethoden (werkelijk/werkelijk of 30/360) om obligatiekoersen of rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum te berekenen
 • Zes methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag: SL, SYD, DB, DB x SL, SLF en DBF
 • Afschrijvingsschema´s
 • Obligatiekoersen en rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum
 • Aanwijzingen op de display begeleiden je door financiële berekeningen en tonen de huidige variabele en label
 • Instelling betaling BGN/END
 • Partiële jaren
 • Tien gebruikersgeheugens
 • Tiencijferige display
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst met vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten
 • Wiskundige functies, waaronder trigonometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten
Hardware
 • Inclusief één lithium 2032-batterij
 • APD™ (Automatic Power Down) bespaart energieverbruik
 • Beperkte garantie van drie jaar
Ondersteuning

*Chartered Financial Analyst® is een handelsmerk van CFA Institute. **GARP® en FRM® zijn handelsmerken van Global Association of Risk Professionals. Geen van deze bedrijven zijn gelieerd met of schrijven TI-producten voor.