Education Technology

TI-Nspire™ App voor iPad®

Alles-in-een app, die voldoet aan de belangrijkste opleidingseisen voor leerlingen van 14 tot 18 jaar.product-ipad-hero-btn

Open nieuwe mogelijkheden naar kennis

Nieuwe en snellere interactieve functies motiveren leerlingen om wiskunde en natuurwetenschappen grondiger te bekijken en er actiever aan deel te nemen:

Geanimeerde grafiektekening

Visualiseer functie, parametrische en polaire grafieken realtime.

Dynamische coëfficiëntwaarden
Ontdek directe verbindingen tussen dynamische coëfficiënten in vergelijkingen en grafieken.

Punten op coördinaten

Creëer snel dynamische punten die worden gedefinieerd door middel van coördinaten, schuifregelaars of vergelijkingen.

Labels op een grafiek

Label de maatverdeling van de assen om visuele contexten te creëren die het begrip bevorderen.

De TI-NSpire™ App for iPad® is gebaseerd op het platform van de innovatieve TI-Nspire™ technologie en biedt een alles-in-een functionaliteit voor betrouwbare, geavanceerde rekenkundige en analytische bewerkingen, zoals:

Rekenmachine
Voer berekeningen uit in de juiste wiskundige notatie.
Lijsten & Spreadsheet
Combineer spreadsheet-functies met wiskundige bewerkingen.
Grafieken
Teken, ontdek en verplaats functies, vergelijkingen en ongelijkheden.
Gegevensverwerking & statistiek
Teken dynamische grafieken en voer een interactieve analyse van de gegevens uit.
Meetkunde
Construeer en ontdek dynamische geometrische figuren en eigenschappen.
Opmerkingen
Creëer interactieve activiteiten, documenten of rapporten.

VERSNEL HET LEERPROCES

Door zijn praktische, visuele benadering verandert de TI-Nspire™ iPad® App de manier waarop studenten wiskunde ervaren. Het helpt hen een dieper conceptueel begrip te krijgen door middel van:
gen-product-icon-multiple-reps Meerdere weergaven die leerlingen in staat stellen om de verbanden tussen algebraïsche, grafische, meetkundige, numerieke en geschreven vormen of opgaven te visualiseren.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamische koppeling tussen de meerdere weergeven stelt de leerlingen in staat tot directe interactie met de wiskunde door op één scherm te zien hoe het manipuleren van één vorm van de opgave tegelijkertijd alle anderen wijzigt.

INVOEREN IN JUISTE WISKUNDIGE NOTATIE

Het unieke interactieve toetsenbord beschikt over vergelijkingssjablonen, zodat leerlingen waarden kunnen invoeren en de juiste wiskundige notatie kunnen zien, zoals weergegeven in tekstboeken en op het bord.

IMPORTEER FOTO'S

Geef meer betekenis aan wiskunde door afbeeldingen van de iPad-camera of fotobibliotheek te importeren en leg hier grafieken en vergelijkingen overheen, om er de abstracte wiskundige uitgangspunten mee te illustreren.

AL UW WERK DIRECT BIJ DE HAND OP UW iPad

CREËER klassikale activiteiten en huiswerk, compleet met dynamisch gekoppelde opmerkingen, aanwijzingen en instructies.


DEEL werk via e-mail, iTunes bestanden delen en dropbox.


SLA werk net zo eenvoudig op als het opslaan van documenten op een computer.

EEN COMPLETE LEEROMGEVING

Texas Instruments levert geavanceerde technologie. Deze is ontworpen in samenwerking met de beste docenten en onderzoekers.

Naast de baanbrekende klaslokaaltechnologie, levert TI ook professionele nascholing voor docenten, plus gratis lesmateriaal, geintegreerd in de wiskundemethoden.

Professionele ontwikkelings webinars, workshops en conferenties door T3 __ Teachers Teaching with Technology™ (leraren die lesgeven met technologie) leveren praktische, bewezen strategieën, inzichten en methodes voor succes in het klaslokaal.

TI-Nspire wiskunde-klasactiviteiten bevat een uitgebreide online bibliotheek met klasactiviteiten en content voor de TI-Nspire™ App voor de iPad®.

TI-Nspire natuurwetenschappelijke simulaties voor de TI-Nspire™ App for iPad® kunnen gratis gedownload worden.

*iPad is een handelsmerk van Apple , Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.