Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T
grafisk kalkulator

  • TI-Nspire™ CX II-T CAS grafisk kalkulator

Forhandlere
TI-Nspire CX II CAS T callout foundation

Kjent funksjonalitet, ekstra funksjonalitet, rask interaktivitet

Neste generasjons TI-Nspire™ CX II-grafikkalkulatorer utvider plattformens unike visuelle, praktiske tilnærming til oppdagelse av begreper og utforsking i matematikk-, vitenskaps- og STEM-klasserom.

Bygget på et bevist fundament

Alle de samme funksjonene som gjør TI-Nspire™ CX grafikkalkulatorer ideelle for matematikk og vitenskap fra grunnskole til høyskole, er i de neste TI-Nspire™ CX II-modellene.

Kalkulator
Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon.
Lister og regneark
Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner.
Grafer
Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter.
Data og statistikk
Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data.
Geometri
Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper.
Merknader
Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Legg til ny funksjonalitet og opprett rike STEM-aktiviteter

Åpne nye veier til forståelse

Nye og raskere interaktive funksjoner motiverer elevene til å se og interagere dypere med matematikk og vitenskap:

TI-Nspire ani path

Animert baneplott
Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamiske koeffisientverdier
Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer

Punkter ved koordinater
Lag dynamiske punkter definert av koordinater, skyveknapper eller uttrykk, raskt

Merkeetiketter
Etikettakser skaleres for å skape visuelle sammenhenger som fremmer forståelse

Programmerings-forbedringer for TI-Basic
Skriv kode for visuell illustrasjon av viktige matematikk-, realfags- og STEM-ideer.

Deaktiver CAS

Deaktiver algebraisk funksjonalitet enkelt i dialogboksen Trykk-for-Prøve eller i dokumentinnstillinger

deSolve-veiviser

Reduser syntaksfeil ved å løse differensialligninger

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

TI-Nspire™ økosystem

Opprett en komplett lærings- og lærerfaring

TI-Nspire™ CX II grafiske kalkulatorer er kjernen til TI-Nspire™-økosystemet - et matematikk-, vitenskaps- og STEM-miljø som omfatter TI-Nspire™-teknologi og aktiviteter som generer studentoppdagelse, motivasjon og forståelse.

TI-Nspire CX II T CAS  callout full extend curriculum

Berik læreplanen din

Aktiviteter, ideer, videoer og publikasjoner for å integrere TI-teknologi, motivere studenter og gjøre dem interesserte i STEM-konsepter.

Innholdsportal

Kundesupport-senter

(engelsktalende)

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag??

Kontakt oss


 
 
 
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
 
 
 
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

T3™ tilbyr faglig utvikling og undervisningsmateriale tilpasset de lokale læreplanene.

få vite mer