Education Technology

Examenstand en Reset

Welkom op onze examenpagina. Op deze pagina vindt u belangrijke informatie en instructies om u optimaal voor te bereiden op het Centraal Eindexamen.

Overgangsregeling havo 2017 en vwo 2017-2018: zie www.examenblad.nl

Let op: TI-84 Plus C Silver Edition gebruikers:
download hier OS 4.2

Let op: TI-84 Plus gebruikers:
download hier OS 2.55MP

Examen checklist

 

Meer informatie over de toegestane grafische rekenmachines op het Centraal Eindexamen vindt u op het Examenblad.nl, het officiële communicatieplatform van het College voor Toetsen en Examens.Verifieer hier of u de juiste machine voorschrijft.

Lees meer

De juiste rekenmachine voor het examen

Het Nederlands Centraal Eindexamen vereist een grafische rekenmachine. Zorg ervoor dat uw leerlingen een goedgekeurde TI-grafische rekenmachine op het examen gebruiken. Wij hebben een overzicht van de toegestane Texas Instruments grafische rekenmachines voor de komende jaren gemaakt.


Overgangsregeling havo 2017 en vwo 2017-2018: zie www.examenblad.nl

TI-84 Plus grafische rekenmachines

Gebruik deze functie wanneer het examen vereist dat het geheugen (en daarmee toegang tot alle progamma’s en applicaties) wordt geblokkeerd, maar zonder dat de progamma’s en applicaties zelf hoeven te worden verwijderd. De progamma’s en applicaties zijn weer toegankelijk nadat de examenstand is uitgeschakeld.

Schermafdrukken kunnen iets afwijken, afhankelijk van model en besturingssysteem.

Slechts de toegestane app FINANCE blijft toegankelijk.

Voordat het examen begint – inschakelen van de examenstand:

 1. Zet de rekenmachine uit 2nd OFF
 2. Druk gelijktijdig op de toetsen en on
 3. Laat alle drie de toetsen los zodra het scherm met RESET OPTIONS verschijnt
  samp
  Zet DISABLE LOGBASE en sommatie Σ op NO (is toegestaan by het Centraal Eindexamen)
 4. Druk op OK (ZOOM) om examenstand in te schakelen
 5. Wanneer het scherm met de tekst RESET COMPLETE verschijnt, druk op een willekeurige toets om verder te gaan
  samp
 6. Controle van de examenstand:
  Druk op de toets APPS en de tekst APPS DISABLED verschijnt
  samp
  Druk op de toets PRGM en de tekst PROGRAMS DISABLED verschijnt
  samp

Na het examen – uitschakelen van de examenstand:

 1. Verbind willekeurig TI-84 Plus model – alle modellen kunnen- met een USB-kabel aan een ander TI-84 Plus model. Een of beide modellen mogen in de examenstand staan.
 2. Zet de ene TI-84 Plus met 2nd LINK ENTER op ONTVANGEN
 3. Selecteer op de andere TI-84 Plus een lijst met 2nd LINK

  4: LIJST en selecteer L1 door op ENTER te drukken
  Druk op om ZEND te selecteren
  Druk op ENTER om keuze te bevestigen
 4. Selecteer op de ontvangende rekenmachine 2: OVERSCHRIJVEN , en druk op ENTER

  Het woord GEREED verschiint en de examenstand is opgeheven.

TI-83 Plus en TI-83 Plus Silver Edition