Education Technology

Ik ben akkoord met het gebruik van mijn gegevens voor marketingdoeleinden.

Ik geef hierbij toestemming voor het gebruik van de hierboven verstrekte persoonsgegevens door de volgende partijen en voor de volgende doeleinden:
Texas Instruments Education Technology GmbH, Texas Instruments Incorporated en met Texas Instruments Incorporated gelieerde entiteiten (gezamenlijk “TI”) mogen bovenstaande persoonsgegevens gebruiken voor TI-marketingdoeleinden om:

  •    mij per telefoon, post of email te informeren over de producten en diensten van TI,
  •    mij op de hoogte te houden van evenementen met betrekking tot de producten en diensten van TI,
  •    mij TI-nieuwsbrieven en brochures per post te versturen, of
  •    analyses te doen om de marketing van TI beter af te stemmen op mijn interesses.

Voor bovenstaande doeleinden kan TI mijn persoonsgegevens ook delen met onderaannemers en kunnen mijn persoonsgegevens zowel binnen als buiten de EU worden doorgegeven en verwerkt. TI zal mijn persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de privacy policy van TI.

Het geven van deze toestemming is geen vereiste voor de aankoop van producten of diensten van TI of de deelname aan prijsvragen en loterijen van TI. Ik geef mijn toestemming vrijwillig en kan deze te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar ti-cares.freshdesk.com/nl/support/tickets/new of door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Texas Instruments Education Technology GmbH, Haggertystrasse 1, 85356 Freising, Duitsland.