Education Technology

Examenstand
TI-84 Plus CE-T Python Edition en TI-84 Plus CE-T 

Gebruik deze functie om tijdens het examen het geheugen (en daarmee de toegang tot alle programma’s en applicaties) van de grafische rekenmachine te blokkeren. Als je de examenstand na het examen uitzet zijn de programma’s en applicaties weer te gebruiken.

De Nederlandse examenstand

Met de Nederlandse examenstand aan is de grafische rekenmachine klaar voor het Nederlandse examen wiskunde. Alle instellingen zijn hiervoor klaargezet. De examenstand is zichtbaar via het oranje ledlampje op het apparaat en een oranje balk in het scherm. Gebruik bij de schoolexamens alleen grafische rekenmachines waarop de laatste versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd. Dit wordt sterk aanbevolen door het College van Toetsen en Examens (CvTE).

Klik hier om te zien hoe je het besturingssysteem van je TI-84 Plus CE-T (Python Edition) bijwerkt.
Klik hier als je te weten wilt komen hoe het besturingssysteem van je TI-84 Plus CE-T (Python Edition) update.

Examenstand ondersteuning

Examenstand activeren

Download de instructie

Printbare versie

Examenstand uitzetten

Download de instructie

Printbare versie

Instructie

Voordat het examen begint – inschakelen van de examenstand:

 1. Installeer het nieuwste Operating System (OS) op de rekenmachine. Ga naar education.ti.com/nederland en kijk onder 'downloaden'.
 2. Zet de rekenmachine uit [2nd] [off]
  Druk gelijktijdig op de toetsen  [+] [enter], houd deze ingedrukt en druk dan ook op [on].
 3. Laat alle drie de toetsen los zodra het scherm met RESET OPTIES verschijnt.

Graden of radialen kun je naar keuze instellen door de juiste optie te selecteren en met [enter] te bevestigen. LogGRONDTAL UITSCH en ∑ ( UITSCH staan op NEE (toegestaan bij het Nederlandse examen wiskunde).

3. Druk op OK ([ZOOM] ) om examenstand in te schakelen

4. Wacht tot je het scherm ziet met EXAMENSTAND.  
5. Druk nu op een willekeurige toets om verder te gaan.

6. Wanneer het scherm met de tekst ‘EXAMENSTAND INGESCHAKELD verschijnt, is de examenstand ingeschakeld.

Examenstand controleren

Controleren of de examenstand is ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

 • Het ledlampje aan de bovenkant knippert.
 • Bij de TI-84 Plus CE-T en TI-84 Plus CE-T Python Edition verschijnt een oranje balk bovenin het scherm waarin staat EXAMENSTAND INGESCHAKELD of APPS UITGESCHAKELD.

Controle van de examenstand:
Druk op de toets [APPS] en de tekst APPS UITGESCHAKELD verschijnt

In de Nederlandse examenstand zijn de volgende, door het CvTE goedgekeurde, applicaties  beschikbaar: Finance, Conics, Inequality Graphing en Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver.

Druk op de toets [PRGM] en de tekst PROGRAMMA’S UITGESCHAKELD verschijnt.

Na het examen – uitschakelen van de examenstand:

 1. Verbind een willekeurig TI-84 Plus CE-T model – alle modellen kunnen- met een USB-kabel aan een ander TI-84 Plus CE-T model. Eén of beide modellen mogen in de examenstand staan.
 2. Zet de ene TI-84 Plus CE-T via [2nd]  [LINK] op ONTVANG (RECEIVE).
 3. Selecteer op de andere TI-84 Plus CE-T een lijst via [2nd] [LINK] VERZEND (SEND).
 4. Selecteer bijvoorbeeld L1 door op [ENTER] te drukken.
  Selecteer dan VERZENDEN (TRANSMIT).
  Druk op [ENTER] om het verzenden uit te voeren.
 5. Selecteer op de ontvangende rekenmachine 2: OVERSCHRIJVEN (OVERWRITE), en druk op [ENTER].
  Het woord KLAAR (DONE) verschijnt en de examenstand is opgeheven.

 

Met de TI Connect™ CE- software kan de examenstand ook uitgeschakeld worden door een rekenmachinebestand naar de rekenmachine te verzenden.