Education Technology

TI-Nspire™ CAS-sovellus iPad®-laitteelle

Sisäänrakennetut toiminnot mahdollistavat:

 • TI-Nspire-asiakirjojen käytön (.tns-tiedostot)
  • Työn tallennuksen ja tarkastelun; TI-Nspire-asiakirjojen luonnin, muokkauksen ja tallennuksen (.tns-tiedostot)
  • TI-Nspire™-ohjelmiston ja TI-Nspire™-kämmenlaitteiden kanssa yhteensopivat tiedostot
  • Jakamisen kiinteän sähköpostin ja Dropbox-toiminnon avulla
 • Kuvien käytön (jpeg-, jpg-, bmp-, png-tiedostomuodot), jotka voidaan sijoittaa graafisten elementtien päälle
 • Opiskelijat voivat tarkastella matemaattisia lausekkeita symbolisessa muodossa, nähdä malleja ja ymmärtää matematiikan kaavojen takana.
 • Käsitteen eri esitysmuotojen visualisointi - algebra, graafinen, geometrinen, numeerinen ja kirjallinen.
 • Interaktiivisesti linkitetyt esitysmuodot, joissa yhden muuttujan muuttaminen päivittää välittömästi muut ja osoittaa havainnolllisesti yhteydet ilman ruudulta toiseen vaihtamista; esim. tartu kuvaajaan ja siirrä sitä nähdäksesi vaikutus, joka sillä on vastaaviin yhtälöihin ja taulukoituihin funktion arvoihin
 • Funktio, parametrinen, polaarinen, sarjat ja 3D-kuvaajat
 • Useita graafisia toimintoja voidaan määrittää, tallentaa, piirtää ja analysoida yhdellä kertaa
 • Käyttäjän määrittämät listamuuttujien
 • 11 interaktiivista zoomaustoimintoa
 • Numeerinen esitystapa taulukkomuodossa kaikille kuvaajatyypeille
 • Interaktiivinen analyysi funktion arvoista, nollakohdista, maksimeista, minimeistä, integraaleista ja derivaatoista
 • 6 eri kuvaajatyyliä ja 15 väriä valittavaksi kunkin piirretyn kuvaajan erottamiseksi
 • Matriisitoiminnot, joihin kuuluu käänteinen, determinantti, transponointi, lisäys, vähennetty riviporrastusmalli ja perusrivitoiminnot Muunna matriiseja luetteloiksi ja päin vastoin. Laske ominaisarvoja ja ominaisvektoreita.
 • Taulukkopohjainen yhden ja kahden muuttujan tilastoanalyysi, mukaan lukien logistinen, sinimuotoinen, mediaani-mediaani, lineaarinen, logaritminen, eksponentiaalinen, potenssi-, toisen ja kolmannen asteen polynominen regressiomalli
 • 3 kuvaajatyyppiä tilastoaineiston sirontakuvaajille, xy-janakaavioille, histogrammeille, laatikko -kuvaajille ja normaalijakauman kuvaajille
 • Kehittynyt tilastoanalyysi, mukaan lukien 10 hypoteesin testaustoimintoa, 7 luottamusvälitoimintoa ja yksisuuntainen vaihteluanalyysi
 • 18 todennäköisyysjakauman funktiota, mukaan lukien Normaali, Student-t, Khiin neliö, binomi ja Poisson -jakauma

Järjestelmän vaatimukset

 • Tuettu laitteisto
 • Vaatii iPadOS® 16.6 tai uudempi
 • Tarvittava tallennuskapasiteetti: Noin 200 MB vapaana olevaa tallennuskapasiteettia (100 MB sovellukselle, 100 MB asiakirjoille)
 • Liitettävyys : WiFi, GSM, LTE

Asiakastuki