Education Technology

Opettaja

Tällä sivulla on tietoja kouluille sekä matematiikan ja luonnontieteiden opettajille. Tästä löydät oppiainekohtaista sisältöä, tietoja opettajien täydennyskoulutuksesta sekä muusta tuestamme. Voit myös rekisteröityä verkostoomme saadaksesi uutisia ja muita tietoja.

T³ - Teacher Teaching with Technology™

On maailmanlaajuinen opettajien täydennyskoulutusohjelma.

TI-teknologian lainausjärjestelmä

Lainausohjlema