Education Technology

Valmistajan Takuu

Me annamme teille tämän tuotteen ostajalle kuuluvan 3 vuoden pituisen valmistajan takuun. Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuun piiriin kuuluvat vain materiaali- ja valmistusviat, eikä se kata tuotteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä, onnettomuudesta, huolimattomuudesta, vääränlaisesta huollosta tai vastaavista muista olosuhteista aiheutuvia vikoja, mikäli te ette todista, että edellä mainitut olosuhteet eivät ole aiheuttaneet vikaa. Tuotteen mukana

Mikäli tuotteessa esiintyy takuun piiriin kuuluvia vikoja, me oman harkintamme mukaan maksutta joko korjaamme viallisen tuotteen tai vaihdamme sen vastaavaan korjattuun malliin (tai mahdollisesti uudempaan malliin) tai hyvitämme teille ostokuitista ilmenevän kauppahinnan. Takuu ei kata käyttöhyödyn menetyksen korvaamista tai viasta aiheutuvien vahinkojen tai muiden kulujen korvaamista. Takuun perusteella korjatulle tai vaihdetulle tuotteelle myönnetään korjatun tai vaihdetun tuotteen palautushetkestä lukien takuu, jonka pituus on joko alkuperäisestä takuusta jäljelle jäänyt takuuaika tai kuusi kuukautta sen mukaan, kumpi edellä mainituista ajanjaksoista on pidempi. Mikäli te lähetätte meille tuotteen, vaikka teillä ei ole tässä asiakirjassa kuvattuun valmistajan takuuseen kuuluvia vaatimuksia, me palautamme tuotteen takaisin teille korjaamatta sitä.

Takuuoikeuksienne käyttämiseksi teidän tulee postittaa viallinen tuote omalla kustannuksellanne johonkin meidän huoltopalvelupisteistämme. Me suosittelemme kuljetusvakuutuksen ottamista tuotteelle. Huoltopalvelupisteidemme osoitteet on mainittu tuotepakkauksessa olevassa esitteessä, minkä lisäksi ne on saatavissa soittamalla johonkin huoltopalvelunumeroistamme. Teidän tulee täyttää oheinen takuutodistus täydellisesti ja lähettää se meille tuotteen mukana. Ostopäivän tulee ilmetä takuutodistuksesta, minkä lisäksi siinä on oltava myyjän leima. Muussa tapauksessa teidän tulee lähettää ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä.

Teillä on oikeus käyttää voimassa olevan kuluttajansuojalainsäädännön tavaran ostajalle takaamia, tavarassa olevaan virheeseen liittyviä oikeuskeinoja, eikä tässä asiakirjassa kuvatulla valmistajan takuulla rajoiteta näitä oikeuskeinoja.

Ilmoitus TI laskin tuotteet akut: TI suosittelee, että käytät TI-mukana toimitettu USB-kaapeli ja virtasovitin (jos kuuluu) TI laskin. Jos käytössä on kolmannen osapuolen kaapeli ja/tai muuntaja, varmista, että kaapeli ja verkkolaitteen vastaa turvallisuuden ja toiminnan ja sertifioinnit, kuten UL- ja CE-sertifioinnit. Jos sinulla on kysyttävää hoitoyksikön salasanasäännöistä täsmennetään kolmannen kaapeleita tai verkkolaitteita, 22 000 TI-tuotetta, ota yhteys myyjään tai valmistajan kaapelit ja verkkolaitteita. TI ei tarjoa mitään takeita ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tai takuuta koskien toimivuutta, luotettavuutta ja laatua minkään kolmannen osapuolen kaapelit ja verkkolaitteet käyttää TI laskin tuotteita.

VAROITUS!

PARISTON KORVAAMINEN VIRHEELLISELLÄ PARISTOTYYPILLÄ AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN.

VAIHTAKAA PARISTO VAIN VALMISTAJAN SUOSITTELEMAAN SAMAAN TAI VASTAAVAAN PARISTOTYYPPIIN.

HÄVITTÄKÄÄ KÄYTETYT PARISTOT VOIMASSAOLEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISELLA TAVALLA.