Education Technology

TI‑84 Plus CE-T Python Edition grafregner Specifikationer

General Screen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Storage
3 MB lagringshukommelse /
154 MB systemhukommelse
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Color
Bagbelyst farvedisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Power
Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
USB-port for tilslutning til computer
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Size
320 x 240 pixels (2,8" diagonalt)


ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolution
130 DPI; 16-bit farver


license shield icon 3 års begrænset garanti
Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
Kontaktformular
Mere information.

Indbyggede funktioner

 • Tilføj billeder som baggrund til grafer
 • Funktionsgrafer i 15 farver
 • Mulighed for at ændre aksernes og gitrenes farve og udformning
 • Katalog med syntakshjælp
 • Alfabetisk KATALOG med alle TI-regneoperationer i én menu
 • Adgang til avancerede funktioner via rullemenuer
 • Reelle og komplekse tal beregnes med 14 cifres præcision og vises med 10 cifre plus en 2-cifret eksponent
 • Afbilleder 10 rektangulære funktioner, 6 parametriske udtryk, 6 polære udtryk og 3 rekursivt definerede sekvenser
 • Op til 10 afbildningsfunktioner defineres, gemmes, afbildes og analyseres samtidigt
 • Ved sekvensafbildning vises tidsserieplot, spindelvævs-/trappetrinsplot og faseplot
 • Brugerdefinerede navne på lister. Lister kan rumme op til 999 elementer
 • 17 interaktive zoomfunktioner
 • Numeriske evalueringer angives i tabelform ved alle afbildningsmetoder
 • Interaktiv analyse af værdier af funktioner, rødder, maksimum og minimum, integraler og differentialkvotienter
 • 8 forskelligt udformede grafer, så de enkelte grafer kan skelnes fra hinanden
 • Mulighed for at opdele skærmen vandret eller lodret
 • Graf og tabel kan vises side om side.
 • Kan rumme op til 10
 • Matrixoperationerne omfatter invers, determinant, transponering, udvid, reduceret række-echelonform og elementære rækkeoperationer. Konverter matricer til lister og omvendt
 • Listebaseret statistisk analyse med en og to variable, inkl. logistik, sinus, media-median, lineær, logaritmisk, eksponentiel, potens samt polynomiske anden-, tredje- og fjerdegrads regressionsmodeller
 • 3 statistiske plotdefinitioner til punktplot, xy-linjeplot, histogrammer, regulære og modificerede boksplot og sidelinjeplot og normalfordelingsplot
 • Avancerede statistikfunktioner, herunder 10 funktioner til test af hypoteser, 7 konfidensintervalfunktioner og envejsanalyse af varians
 • 15 funktioner til sandsynlighedsfordeling, inkl. normal, Student-t-test, Chi-i-anden-test, Binomial- og Poissonfordeling
 • Forretningsmæssige funktioner, herunder TVM (Time-Value-of-Money), pengestrømme og amortisering. Interaktiv fuldskærmseditor til løsning af TVM-opgaver
 • Interaktiv editor til løsning af ligninger, der gør det muligt at løse numerisk for forskellige variable i en ligning
 • 11 regressionsberegninger
 • Med integreret Python-applikation