Education Technology

Applikationer til TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregner

Tilpas undervisningen med applikationer til TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregneren. Tilføjelsen af applikationer udvider regnerens funktioner, så du kan udføre særlige matematiske og naturvidenskabelige funktioner og uddybe din viden om begreberne.

Python-applikation

Download den nyeste Python-version nu til din TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Cabri™ Jr. Geometry App

Det er nu muligt at føje en ny dimension til elevernes læringsoplevelse med interaktiv geometri til regneren. Gør klasseundervisningen spændende ved at konstruere, analysere og transformere matematiske modeller og geometriske diagrammer.

Udforsk den knivskarpe teknologi udviklet til TI af CabriLog i fællesskab med den berømte franske matematiker Jean-Marie Laborde. Se engang, hvad Cabri™ Jr.-geometri-app'en kan:

 • Udføre analytiske, transformationelle og euklidiske geometriske funktioner
 • Opbygge geometriske konstruktioner interaktivt med punkter, et sæt punkter for geometrisk sted, linjer, polygoner, cirkler og andre grundlæggende geometriske objekter
 • Ændre geometriske objekter under vejs for at se mønstre fremsætte hypoteser og træffe konklusioner. Desuden får du den mest intuitive og interaktive grænseflade

CellSheet™ App

Din grafregner kan blive et mere alsidigt værktøj, som kan bruges i en række forskellige læringssituationer ved tilføjelsen af regnearksfunktion!

 • Giver eleven mulighed for at indtaste data og tekst i celler
 • Opret celleformler, og brug indbyggede funktioner

Conic Graphing App

Denne app præsenterer ligninger i funktionsform, parametrisk form eller polær form og gør det nemt at afbilde de fire kegleformer

 • Cirkel
 • Ellipse
 • Hyperbola
 • Parabel

Angiv de påkrævede parametre for at:

 • Grafik
 • Spore
 • Løse for keglens karakteristika

Inequality Graphing App

EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er software til nem dataindsamling til TI-84 Plus-familien af grafregnere. Udforsk verden omkring dig med denne app. App'en starter automatisk dataindsamlingen, når den bruges sammen med Vernier EasyTemp™-sensoren, og indlæser indbyggede forsøg for hver understøttet Vernier-sensor. EasyData™ understøtter dataindsamling med Vernier USB-sensorer (kun TI-84 Plus-familien), CBR™-, CBR™ 2-, vha. TI-84 Plus-familien.

Oversættelses-apps

Disse apps oversætter alle prompter, fejlmeddelelser og de fleste funktioner til følgende sprog: fransk, tysk spansk, hollandsk, svensk, portugisisk

Periodisk tabel

Eleven kan anvende denne app til at få adgang til en grafisk, elektronisk oversigt over det periodiske system, når der er behov for det! Denne app er ikke bare en grundlæggende oversigt over det periodiske system. Eleverne kan også nemt udforske og gennemgå tendenser i det periodiske system med deres TI-grafregner.

Af yderligere fordele kan nævnes:

 • 15 egenskaber og fakta om 109 elementer
 • Grafer, der viser elementernes periodiske karakter
 • Nem navigering mellem elementerne

Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App

Polynomial Root finder rødder i polynomier:

 • Indtastning af polynomier op til og med 10.orden (grad)
 • Brugervenligt POLY MODE-skærmbillede til valg af alle indstillinger
 • Visning af kvadratrødder som brøker eller decimaler for mange rødder
 • Vælg kun at vise reelle kvadratrødder til 2. og 3. grads polynomier
 • Kvadratrødderne vises i komplekst format til 4. grads og derover polynomier
 • Lagring af polynomier til Y= til afbildning og evaluering
 • Verificering af, at polynomiets rødder har funktionsværdi på nul ved at lagre rødder i formatet Real.

Mulighederne med Simultaneous Equation Solver omfatter:

 • Indtastning af ligningssystemer med op til 10 ligninger og 10 ubekendte
 • Brugervenligt SIMULTY MODE-skærmbillede til valg af alle indstillinger
 • Viser entydig løsning, uendelig løsning og ingen løsning
 • Lagrer koefficientmatrix, udvidet matrix og løsningen
 • Viser reduceret række-echelonform

Probability Simulation App

Udforsk sandsynlighedsteorien med interaktiv animation, der simulerer terninger, der kastes, møntkast og generering af tilfældige tal på regneren.

Mulighederne omfatter:

 • Søjlediagram
 • Tabel med forsøgsdata
 • Indstilling til angivelse af antal forsøg
 • Måder at indsamle data på
 • Vægtning

Desuden kan eleverne eksportere data, som kan studeres yderligere.

Science Tools App

Med Science Tools er det muligt at konvertere enheder med regneren. Udnyt grafregneren bedre i naturvidenskabstimerne med denne app.

App'en indeholder følgende elementer:

 • Konstanter og konverteringer
 • Udregning af betydende tal
 • Værktøj til graftegning
 • Vektorfunktion

Transformation Graphing App

Med denne app kan eleverne visuelt drage konklusioner om funktioner og forbedre deres forståelse af graftegning. For at udnytte fordelene ved denne app's muligheder, skal funktionerne blot indtastes, så ændringer i funktionen vises i takt med, at parametrene ændres.

Eleverne kan:

 • Straks se, hvordan ændring af værdien af en koefficient transformerer en graf
 • Visuelt tilpasse ligninger til dataplot ved at ændre koefficienterne

Vernier EasyData™ App

EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er software til nem dataindsamling til TI-84 Plus-familien af grafregnere. Udforsk verden omkring dig med denne app. App'en starter automatisk dataindsamlingen, når den bruges sammen med Vernier EasyTemp™-sensoren, og indlæser indbyggede forsøg for hver understøttet Vernier-sensor. EasyData™ understøtter dataindsamling med Vernier USB-sensorer (kun TI-84 Plus-familien), CBR™-, CBR™ 2-, enheder vha. TI-84 Plus-familien.