Undersökning visar att onlineundervisning blir även aktuellt under det kommande läsår.

Posted 03 August 2020 by Sonia Reis (@soniaraquelreis)

Undersökning visar att undervisning online är här för att stanna
Nästan 80% av lärarna i sju europeiska länder har undervisat online de senaste månaderna. Detta visar en undersökning som vi utvecklade i samarbete med Generations & Co. Syftet med undersökningen var att förstå de nya utmaningarna, samt behoven, hos lärare som undervisar i STEM-ämnen under Covid-19. Hur kommer skolan år 2020 att se ut? Vi vet att undervisning och lärande kommer att fortsätta, oavsett om det är i klassrummet eller vid köksbordet. Från de svar vi fick från 860 lärare i sju europeiska länder har vi lärt oss detta:

Blandat lärande

I allmänhet visar utfallet av undersökningen att lärarna i hög grad uppskattade de tekniska lösningarna för onlineundervisning, även om de saknade att träffas ansikte mot ansikte med sina elever. Lärare i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal, Sverige och Nederländerna förväntar sig en helt annan start på läsåret 2020 än normalt. Baserat på resultaten från vår undersökning ser vi en framtid där blandad undervisning och inlärning förmodligen kommer att vara en permanent del av skolan.

Starta ett virtuellt klassrum

Holländska och italienska lärare verkade mycket mer nöjda med distansundervisning än lärare i andra länder. Cirka 50% av dem sa att upplevelsen fungerat smidigt. Men i Frankrike och Tyskland var det virtuella klassrummet mindre populärt. Lärare sa att de tyckte att det var tillräckligt med att skicka läromedel och online-aktiviteter till sina elever. Ett viktigt skäl till att inte ge onlineundervisning var att deras elever inte hade adekvata datorer eller internetuppkoppling för detta, samt att vissa inte hade en dator alls. I genomsnitt sa 62% av lärarna att de skulle fortsätta skicka ytterligare resurser till sina elever när skolorna börjar igen 2020.

Nya krav

Övergången till onlineutbildning skapar nya krav och europeiska lärare påpekar olika saker som kan hjälpa till att förbättra undervisningen. Till exempel sa 55% av lärarna att de behöver bättre IT-utrustning och 50% sa att de behöver programvarulösningar. Cirka 47% sa att de skulle vilja få utbildning för att lära sig/eller förbättra sina onlinekunskaper. Det framgick också av flera öppna frågor att lärarna skulle vilja ha mer digitalt material, videor och andra färdiga aktiviteter för att kunna ge till sina elever.

”Vi är redo att stödja lärare och elever med våra resurser som är gratis, webbseminarier, studiematerial och teknik. Dessa kan användas fristående, i kombination med en dator som projiceras i klassrummet eller delas i ett virtuellt klassrum. ”

Stephan Griebel, T3 Europe-samordnare.

 

T3-Europa - webbseminarier

Lärarnas nätverk ”T3 Europa” svarade snabbt på den förändrade situationen och ökade sina kurser online i hela Europa. Förutom europeiska webbseminarier som hölls på engelska varannan månad, erbjöds eller ökade lokala webbinarier i frekvens i Frankrike, Tyskland, Italien och Portugal. Dessa webbinar lyfte ämnen som var direkt relaterade till de utmaningar som krisen presenterade - från hur man bäst kan hantera distansundervisning, till att tillhandahålla material för lärare. T³ Europas webbinarier fortsätter under hösten så att lärarna kan arbeta med sin professionella utveckling när det nya skolåret börjar.

Ta hand om eleverna Undersökningen indikerar också att lärarna har genomgått en tuff period. Till exempel sa en lärare i Tyskland: "Jag har en 2,5 år gammal son hemma så det var svårt att ge lektioner." Förutom trycket för att skapa sin egen balans mellan arbetsliv och privatliv var lärarna också bekymrade över sina elever. Även om det varierade avsevärt från land till land hade vissa elever (i genomsnitt 32%) inte tillgång till datorer eller Internet och det skapade ojämlikhet när det gäller att få tillgång till en utbildning. Av lärarna som deltog i denna undersökning anser 81% att avstängningen och distansundervisningen har ökat eller kommer att öka gapet mellan eleverna.

Mänsklig kontakt saknades

En annan aspekt som framgår av undersökningen är att lärare saknade mänsklig interaktion vid distansutbildning. Vissa av dessa lärare anser att bristen på kontakt med sina elever (55%) och kollegor (21%) leder till mindre effektiv utbildning. Nästan 70% saknar det personliga utbytet av idéer med sina elever. Lärare observerade att onlineinlärning var svårt för eleverna, särskilt när det gällde att organisera deras arbete och koncentration.

Ett nytt sätt att undervisa kommer att kvarstå

Hur det nya läsåret kommer att se ut kommer att bli olika för alla eftersom skolor är beroende av kommunala åtgärder. Enligt vår undersökning räknar 70% av lärarna med att nedstängningen har en långsiktig effekt på hur lektioner ges. Det ser ut som att ett blandat lärande kommer att ha en permanent plats i utbildningssystemet. Som tidigare nämnts kommer 62% av lärarna att fortsätta söka efter, och skicka ut läromedel, online till sina elever. Ett mindre antal, cirka 30%, räknar med att använda fler videor. Vi följer utvecklingen noga och erbjuder support där det behövs. Stephan Griebel: "När lärarnas behov förändras kommer vi att förändras!"

Resurser tillgängliga:

T3 Europa Webinar Program

T3 Europa Material databas

T3 Europa YouTube kanal

TI Distansutbildning

 

Onlineundersökning utförd i Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Portugal, Sverige och Nederländerna, till STEM-lärare, mellan 10-16 juni 2020, med totalt 860 respondenter.