Teachers, Teaching with Technology

Ett världsomspännande fortbildningsprogram Vad är T³?

T3 – Teacher Teaching with Technology™ - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi (grafräknare/labbutrustning/programvara) på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Dessa fortbildningar hålls främst av erfarna och verksamma lärare.

- 1986 bad professorerna vid University of Columbus Ohio, Bert Waits och Frank Demana, Texas Instruments att utveckla en grafritande räknare, baserad på deras ideer och arbete med boken “Pre Calculus Mathematics, A Graphical Approach”. Eftersom detta var ett helt nytt sätt att undervisa i matematik, började Waits och Demana 1988 att anordna kurser för lärare, både för att bekräfta sina ideer och för att hjälpa lärare att introducera detta nya arbetssätt.

- Detta resulterade 1990 i att Texas Instruments kom med sin första grafritande räknare TI-81, och blev starten för lärarnätverket T3. Ett nätverk vars uppgift är att erbjuda professionell fortbildning för lärare på hur man på ett pedagogiskt sätt använder grafritande hjälpmedel i undervisningen.

- 1994 och 1995 hölls 2 stora T3-konferenser i USA, dit Waits och Demana bjöd in professorer och forskare från hela världen att delta och att dela med sig av sina ideer. Framgångarna från konferenserna i USA ledde till att Waits 1996 i samband med den internationella matematiklärarkonferensen – ICME 8 - lyckades bilda ett liknande lärarnätverk i Europa: T3 Europe.

T3 Europe är; representerat i 12 länder, är ett internationellt nätverk av matematik-, naturvetenskap- och tekniklärare som använder Texas Instruments i sin undervisning. T3 erbjuder lärare över hela Europa: » Att genom kollektivt lärande hitta effektiva och värdefulla metoder för användning av grafritande aktiviteter, ideer och uppgifter för klassrummet » Tips på hur du kan öka elevernas förståelse genom att visualisera » Stöd i hur du kan integrera grafritande hjälpmedel i undervisningen » Hjälp i hur du kan öka dina elevers studieresultat

T3-material och information om ditt lokala T3-nätverk hittar du på www.t3europe.eu Då IKT utgör en stor del av elevernas tillvaro, har vi ett ansvar att hjälpa dem att använda tekniken effektivt. Vår ambition är att elevena skall vara aktiva i sitt lärande, att de genom att utforska och undersöka skall får en bättre och djupare förståelse av matematiska och vetenskapliga begrepp – för att på så sätt ge dem de bästa förutsättningar att bli framgångsrika i sin framtida yrkesroll!

Avslutningsvis ett citat från Bert Waits, 2000:

Vissa kunskaper och färdigheter blir viktigare på grund av att tekniken kräver det.
Vissa kunskaper och färdigheter blir minder viktiga på grund av att tekniken ersätter dessa.
Vissa kunskaper och färdigheter blir möjliga tack vare att tekniken möjliggör det.

Länk för att se vilka som är T3 instuktörer i Sverige