Kom igen tjejer! Kvinnors erfarenheter inom STEM-utbildningar

Posted 12 April 2021 by Sónia Reis

Vad kan vi göra för att få flickor i gymnasiet att välja ett STEM-fokus i sin utbildning och vidare karriär? I en värld där det finns idag ett desperat behov av vetenskapliga och tekniska lösningar kan vi inte utesluta hälften av världens talanger. Vi behöver fler flickor och kvinnor! Vår T3 lärarnätverk förstår vikten av att motivera flickor att fullfölja STEM-utbildningar. Fyra T3-instruktörer och två studenter från olika länder i Europa delar med sig av sina erfarenheter av genusfrågor, klassrumsmetoder och STEM-utbildning.

Går det lika bra för pojkar och flickor i STEM?

“I min fysikklass är förhållandet mellan pojkar och flickor vanligtvis 50:50,” säger den holländska fysikläraren Cathy Baars. “De presterar lika bra, så det finns ingen anledning för flickor att inte välja STEM-inriktning.” Fysik- och kemiläraren Fernanda Neri ser också ett balanserat förhållande mellan pojkar och flickor i sin skola i Portugal. “Vi märker ingen skillnad i hur de presterar när det gäller betyg. Jag märker dock att flickor och kvinnor ibland verkar mindre angelägna om att ta risker. De flesta lärare är kvinnor. Men när vi genomför en T3utbildning som introducerar användandet av ny teknik överlämnar de ofta arbetsuppgifter till männen eftersom de är ‘bättre på sådana saker’. Genom att göra så kan ju kvinnliga lärare inte föra vidare kunskapen till sina elever.”

Läraren Fernanda Neri (till höger) i Erasmus-projekt möte - the power of maths.

Ett exempel kommer från den tyska regeringen. För att hjälpa flickor att lyckas i STEM har man startat en speciell Flickornas dag. “In 2019 fick våra elever visa förbundskansler Angela Merkel att flickor är lika bra som pojkar”, säger Mirco Tewes, lärare på Primo Levi Gymnasium i Berlin. “De centrerade sin demonstration kring temat ‘Vad menar du med att flickor inte kan parkera?’ För att bevisa sin poäng programmerade de ett robotfordon med ultraljudssensor med TI-teknologi för att visa hur självstyrande parkering kan fungera. Den erfarenhet flickorna fick från detta projekt kan faktiskt ha påverkat flickornas karriärval. En av dem bestämde sig för att studera biomedicinsk teknik, en elev tog ett sabbatsår och den tredje flickan studerar matematik i Berlin..’’

Elever i Primo Levi Gymnasium med förbundskansler Angela Merkel på Girls Day i Tyskland

Behandlades flickor annorlunda när du gick i skolan?

Den portugisiska studenten Ana (25 år) som ägnar sig åt doktorandstudier i kvantberäkningar kände aldrig själv att hon behandlades annorlunda i gymnasiet på grund av att hon var en flicka. “Från tidig ålder minns jag att jag hörde att flickor föredrog kemi och att pojkar föredrog fysik. Hur det här utvecklades vet jag faktiskt inte. Kanske finns det verkligen en skillnad i hur våra hjärnor fungerar eller så var detta ett första mönster i valen som sedan vidmakthölls av kulturella och sociala influenser. Detta är något som har följt mig sedan jag var liten, både i skämt och dagligsamtal.”

Doktoranden Ana delar med sig av sina erfarenheter som civilingenjör i teknisk fysik  i en  forskarkarriär.

Den holländska läkarstudenten Eva (24 år) har en liknande erfarenhet. “Blandningen av pojkar och flickor som hade teknisk inriktning i studierna var ganska balanserad men den allmänna uppfattningen var att flickor skulle välja en kulturell profil i studierna. Det var också i sin ordning att flickor skulle välja mattekurser som ansågs vara ‘lättare’.  Detta innebar att flera av dem pluggade extra matte under sommaren så att de skulle kvalificera sig för tillträde till teknisk högskola" T3 instruktören Cathy Baars tycker att lärare bör tänka på att inte göra förhastade antaganden. “Om en pojke till exempel får sex av tio på ett prov kan han få fortsätta med fysiken men om en flicka gör det kan det finnas tvivel om hennes förmågaexample,” säger hon.  

Den holländska läraren har en positiv bild av sin gymnasietid men säger “det beror förmodligen på att jag var väldigt nyfiken på naturvetenskap och att jag utmärkte mig.” Thérèse Froehlich, IT-lärare vid Europaskolan i Strasbourg, har en annan erfarenhet. Det slutade med att hon utmanade de råd hon fick, – vilket inte var att gå vidare med STEM. “Min klasslärare under mitt första år på gymnasiet berättade för mig att jag inte hade den profil som man kunder förvänta sig av en naturvetarelev,” säger hon. “Hon föreslog att jag skulle fokusera på litteratur i stället. Jag gav inte upp och lämnade skolan med en gymnasieexamen med både matematik, fysik och kemi.”

Vad motiverar tjejer att satsa på STEM?

“Övningarna och problemen är som ett spel för mig, jag gillar att hitta lösningarna, säger den portugisiska doktoranden Ana som alltid visste att hon ville studera STEM.“Jag gillar att resonera och inte memorera så det var ett naturligt val för mig.” Hennes mamma, naturvetenskapsläraren Fernanda Neri, säger att det var hennes ‘briljanta’ fysik- och kemilärare i 8:e klass som fick henne att älska ämnena. Jag njöt av att det faktum att fysik och kemi kan förklara den värld vi lever i, säger Fernanda. Därefter, i 10:e klass, hade jag den sämsta läraren någonsin men det blev istället en sporre för mig. Det fick mig att förstå att en lärare faktiskt kan förstöra ett ämne som man älskar att studera och det var dessa erfarenheter som motiverade mig att bli en lärare som inspirerar elever. Jag njöt av att det faktum att fysik och kemi kan förklara den värld vi lever i, ”säger Fernanda“. Därefter, i 10:e klass, hade jag den sämsta läraren någonsin men det blev istället en sporre för mig. Det fick mig att förstå att en lärare faktiskt kan förstöra ett ämne som man älskar att studera och det var dessa erfarenheter som motiverade mig att bli en lärare som inspirerar elever. Som kvinna är jag ett föredöme för mina tjejer. Så när de ser mig göra experiment, koda, arbeta med el på ett säkert sätt hoppas jag att de inser att detta inte bara är för pojkar eller män. Jag gillar också att visa flickor att det inte finns några problem med att misslyckas.”

Att gå i spetsen med bra exempel verkar vara av stor betydelse. Den holländska studenten Eva säger att hon inspirerades av sin fysiklärare som var mycket entusiastisk. “Han stack ut bland alla tillknäppta män. När hon lärde oss om epidemiologi och hur sjukdomar uppkommer fick hon mig att bli riktigt intresserad. Hon motiverade mig välja medicin i mina vidare studier och i den meningen öppnade hon nya dörrar för mig. Med facit i hand valde jag vissa ämnen eftersom jag gillade lärarna som undervisade i dem. Att det ska vara så ” säger hon. “It’s är synd för i kemi hade vi en oinspirerande lärare och på universitetet upptäckte jag sedan hur mycket jag gillar det ämnet.”

Cathy Baars har också insett att hon är en förebild och att detta hjälper flickor att satsa på STEM. “Under ett projekt där eleverna lärde sig att programmera robotfordonet TI-Innovator Rover, hade en av flickorna så roligt att hon bestämde sig för att hon ville lära sig mer. Hon valde teknisk högskoleutbildning och specialiserade sig sedan på datoriserade banktjänster. ‘Du har format min karriär,’ sa hon senare.”

Fysikläraren Cathy Baars (till höger) med en av sina klasser

Under sin mastersutbildning i elektroteknik och automation inspirerades den franska läraren Thérèse Froehlich av den undervisningsmetod som användes av hennes föreläsare i elektronik. “Hon pratade om elektroniska komponenter som om de var små levande saker. Elektroniska montage blev omgångar av barn som tillsammans producerade fysiska fenomen. Hon lyckades väcka mitt intresse för elektronik genom att introducera mig till ett annat undervisningssätt. ”

Vad kan lärare göra för att hjälpa flickor att lyckas i STEM?

Thérèse Froehlich har valt samma typ av tillvägagångssätt som hennes lärare i elektronik.“Jag har infört många fler laborationer för att få med flickorna ,” säger hon. Fernanda Neri pressar medvetet flickorna att vara i frontlinjen och uppmuntrar dem att göra praktiska experiment. “Jag hade lagt märke till att när eleverna kunde välja mellan flera uppgifter var det bara pojkarna som valde en aktivitet som innebar programmering.” säger hon. “Så andra gången jag genomförde projektet uppmanade jag flickorna att delta i kodning och experimenterande. Även då var det en del flickor som bara tittade på i stället för att aktivt delta. De verkade vara rädda för att klanta till det eller göra fel. Men jag är medveten om detta, så jag uppmuntrar flickorna att gå ut ur sin bekvämlighetszon och visa vad de är kapabla till.”

Portugisiska elever som arbetar med rullstolsprojektet Telepathy Physics som vann ett pris

Cathy Baars har märkt att flickor ibland delar ganska specifika intressen, till exempel kunskap om människokroppen. “Vi arbetar ibland med flippade klassrums-metoden, där eleverna själva bestämmer vilken uppgift de ska arbeta med. ” Detta motiverar flickorna att välja ut ämnen som intresserar dem. De uppskattade också verkligen ett introduktionsprojekt till kodning som fokuserade på att skapa konst i Python. I efterföljande projekt resulterade detta i en situation där flickorna tog på sig det mesta av programmeringen. I efterföljande projekt resulterade detta i en situation där flickorna tog på sig det mesta av programmeringen. En annan lämplig praxis är Scrummetoden där eleverna skapar grupper utifrån deltagarnas talanger och färdigheter. Detta resulterar automatiskt i en bra balans mellan pojkar och flickor. Metoden stärker både pojkar och flickor och båda upplever att deras specifika färdigheter bidrar till att hela gruppen fungerar.”

Varför ska flickor välja en utbildning och karriär inom STEM?

Alla tjejer som vill studera STEM bör satsa på det, säger Cathy Baars. “Som lärare närmar jag mig mina elever på ett helt könsneutralt sätt. För mig handlar undervisning om att visa eleverna fysikens skönhet.” Eleven Eva tycker att flickor ska vara fria i sina alternativ och val, även om hon tvivlar på taktiken att överstimulera flickor att välja STEM. “Varje elev bör välja den utbildning och det yrke som matchar deras talanger. ” säger hon. Ana håller med och är nöjd med sitt val. “Kvantberäkningar är mycket roligt eftersom det är ett mycket nytt forskningsämne. Jag tror dock att vi måste ändra synen på att kvinnor har svårare än män inom vissa områden så att den nya generationen elever inte påverkas av detta. STEM-karriärer är mycket bra karriärer, intressanta och med potential. Kvinnor bör inte hålla tillbaka på grund av osäkerhet eller rädsla. Om de gillar STEM-ämnen bör de satsa på dem. Vi kan uppnå allt vi vill när vi arbetar hårt.”

Holländska elever som arbetar med ett fysikprojekt