Hur jag utförde experiment under nedstängningen

Posted 18 March 2021 by Fernanda Neri, fysik- och kemilärare, Escola Secundária de Amares, Portugal

Hur kan mina elever arbeta med de experimentella inslag, som är obligatoriska i den portugisiska kursplanen, under nedstängningen? Som fysik- och kemilärare vill jag dela med mig av mina erfarenheter av att byta till virtuella lektioner på grund av den globala pandemin. Att lära sig genom att göra är viktigt för mig. Det är så eleverna får en verklig förståelse för fysik och kemi. När jag får chansen smyger jag även under mina vanliga lektioner in i labbet och använder praktiska exempel för att förklara vetenskapliga begrepp. Nu när jag inte hade dessa möjligheter under nedstängningen arbetade jag med lösningar med hjälp av TI-Nspire™ CX-teknologi.

Fernanda Neri (främre raden till höger) under Sharing Inspiration 2019 i Bryssel med en del av de portugisiska deltagarna.

Under ett normalt läsår delar jag upp eleverna i grupper om cirka fyra när de arbetar med experiment. Om vi inte hade tillräckligt med utrustning för alla grupper använde jag ett roterande system. Några grupper började med att göra experiment med den tillgängliga materielen och andra arbetade med andra uppgifter. Ibland så använde jag olika sätt att utföra samma experiment. Eleverna använde då olika sensorer men de fick ändå fick lära sig om samma begrepp.

Eftersom vi använder TI-Nspire™ CX-teknologi för dessa laborationer kan jag på så sätt spara data från tidigare aktiviteter som genomförts i klassen. På så sätt har jag data som jag kan ge eleverna för analys, om de händelsevis inte skulle kunna samla in data själva. Vi behövde detta alternativ vid enstaka tillfällen. Till exempel när en grupp elever gjorde en titrering där pH-värdet inte ändrades. Alla undrade vad som hade gått fel och det var inte förrän senare som jag insåg att de inte hade sänkt ner pH-sensorn i den triturerade vätskan 😊. Som tur var hade jag några i förväg sparade data som gjorde att de ändå kunde göra dataanalysdelen av arbetet.

År 2020 kunde vi fortfarande undervisa i skolan men var tvungna att arbeta med några nya regler. Eleverna var tvungna att hålla avstånd till varandra och de kunde inte dela utrustning, så jag var tvungen att göra fler demonstrationer än vad jag är van vid. Men för vissa experiment hittade jag ändå lösningar. I kemi till exempel skulle jag para ihop eleverna, vilket var tillåtet. Genom att ständigt rengöra utrustningen och se till att de tvättade händerna kunde jag ändå ge dem chansen att göra riktiga experiment.

Distansundervisning

När pandemin sedan förvärrades ställdes vi inför flera nedstängningar. Det fick mig att övergå till virtuell undervisning femtio procent av tiden. Eftersom min internetuppkoppling är mycket snabbare än skolans internet var det lättare att använda online-resurser. Jag använder till exempel online-resurser som simuleringar med molekyler eller atomer och korta videoklipp som ofta tillhandahålls av läromedelsförlagen. Dessa lektioner följs av en timmes självständigt arbete där jag stannar kvar i mötet och hjälper eleverna när de behöver få något förtydligat.

Detta löser naturligtvis inte problemet med hur man ska arbeta med riktiga experiment i den virtuella miljön. Så jag gör så här: Under den virtuella lektionen använder jag publiceringsvyn (PublishView) i programvaran TI-Nspire™ CX för att introducera aktiviteten och målen och visa videor av olika experiment eller simuleringar. Detta hjälper eleverna att visualisera labbaktiviteten. Sedan ger jag dem de experimentella data som jag har sparat så att de kan göra sina egna analyser efter att ha anpassat aktiviteterna till tnsp-formatet (TI-Nspire™ PublishView-dokument). Mina elever använder sin grafräknare för att lösa problemen på samma sätt som de skulle göra i klassrummet. För dem är det egentligen ingen förändring och eleverna får fortfarande känslan av att de deltar i praktiskt laborativt arbete. Grafräknaren är mycket användbar eftersom den alltid är tillgänglig när eleverna använder datorn för andra saker, som till exempel att följa mina lektioner. Feedbacken +från mina elever är mycket bra och lektionerna har ett bra flöde.

Under de virtuella lektionerna använder jag faktiskt TI-Nspire™ CX-teknologin mycket mer än vad jag gjorde i det fysiska klassrummet. Jag använder teknologin som en interaktiv skrivtavla för att förklara alla begrepp för eleverna. Detta utgör grunden för mina lektioner eftersom jag inte använder en digitaliseringsplatta. För vissa aktiviteter är den till och med bättre än en interaktiv skrivtavla - det är till exempel lätt att kopiera-klistra in och snabbare än att skriva för hand. I mer teoretiska ämnen är TI-Nspire™ också till stor hjälp eftersom jag enkelt kan skriva kemiska formler och göra olika matematiska beräkningar. Den grekiska bokstavsuppsättningen och enhetsomvandlingar är också till stor hjälp. Så TI-Nspire™-teknologin är absolut obligatorisk i mina virtuella lektioner och har bidragit till att göra dem så mycket mer intressanta för eleverna!

Jag är mycket villig att hjälpa lärare som vill införa detta tillvägagångssätt och göra sina virtuella lektioner mer dynamiska. Och jag har delat med mig av mina filer i flera T3-utbildningar för lärare. Så kontakta mig gärna om du vill veta mer!