Integration med STEM under holländskt-portugisiskt elevutbyte

Posted 23 April 2019 by Carlos Coelho

Som deltagare i evenemanget T³ Sharing Inspiration 2017, blev den portugisiska läraren Raúl Aparício Gonçalves inspirerad av robotfordonet Rover. Han bestämde sig för att skapa ett internationellt projekt för sina elever. År 2018 resulterade detta i ett utbyte mellan sammanlagt 30 elever vid två gymnasium, det nederländska gymnaiset CSG Liudger, samt det portugisiska gymniaset AE Ermesinde. "Det var fantastiskt att interagera med en annan kultur och skolpraxis," sa en av eleverna. ”Projektet var interaktivt och vi delade mycket kunskap.” Parkera, rita och upptäcka färger

Eleverna arbetade utifrån uppgifter som var kopplade till robotfordonet Rover, såsom att parkera genom att använda avståndssensorer, ritningar och färgdetektering. ”Jag ser många fördelar med att använda Rover och TI-Innovator ™ Hub för eleverna. De ser att koden blir verklig, så matematik blir något fysiskt och verkligt. Det var roligt att se hur stolta eleverna blev när de fick rätt resultat. De samlades för att visa de andra elever resultatet ”säger Gonçalves. Den holländska läraren Bert Wikkerink lägger till: "Eleverna var entusiastiska och upptäckte hur snabbt de kan använda denna teknik.

Dela kunskap

Båda skolorna ingår i nätverket TI STEM Lab. TI STEM Lab arbetar med att integrera STEM i läroplanen. Paulo Monteiro, IT-lärare på AE Ermesinde, tycker att ”fördelen med att ha ett STEM-team är utbytet av idéer mellan elever och lärare. Det ökar elevernas utveckling, och utvecklingen av logiskt resonemang. Utbytet med Nederländerna ledde till att vi kan dela kunskap och lära oss av varandra på internationell nivå.” ”Vi bad eleverna att bilda grupper som bestod av två nationaliteter, och i dessa grupper arbeta med Rover. På det sättet garanterade vi ett internationellt samarbete” säger Gonçalves.

Tänk utanför boxen

Eleverna antydde att de gillade samspelet med en annan kultur och en annan skolpraxis. De gillade uppgifterna som utmanade dem att tänka utanför boxen. "Jag visste inte att en så liten sak kunde göra något så stort, och att det kunde vara så intressant," sa den portugisiska eleven Gonçalo Nogueira om robotfordonet. Den holländska eleven Stefan van Teijlingen höll med: ”När jag först arbetade med Rover var jag väldigt entusiastisk. Nu kan vi tillämpa de principer som vi har lärt oss i klassen i verkligheten och se vad som händer.” Eleverna tyckter att utbytet är värt att göra igen. Förutom att arbeta med experimenten och dela kunskap, så hade de också en fantastisk tid tillsammans!