Education Technology

TI-Innovator™ Hub med
TI LaunchPad™ Board

Koderingsløsningen for klasserom som omvandler nysgjerrighet til forståelse

Innovator Hub

Inspirer neste generasjon av innovatører og oppfinnere

TI-Innovator™-huben er den sentrale delen av TI-Innovator™-systemet, et hjelpemiddel og tillegg til grafregnere fra Texas Instruments som gjør at elevene kan kode prosjektarbeidene sine.

TI-Innovator™ Hub

Enheten TI-Innovator Hub er den sentrale delen av TI-Innovator-systemet. Den er et hjelpemiddel og tillegg til grafregnere og programvare fra Texas Instruments, som bidrar til at elevene kan kode prosjektarbeidene sine i klassen.

Økt funksjonalitet

TI-Innovator™ Hub støtter håndholdte enheter og programvare i serien TI-Nspire CX CAS pluss grafregneren TI-84 Plus CE-T.

Programmering i Python med TI-Nspire CX og TI-Innovator Hub

Tilgjengelig ved skolestart 2020

TI-Nspire™ CX II-T grafregner

TI-84 Plus CE-T Python Edition

Kode, konstruer og bygg

Nettøvelser 10 Minutes of Code til TI-Innovator™ Hub

Øvelser som er opprettet for å introdusere elever for grunnleggende kunnskaper om koding. Samt for å gi økt forståelse for matematiske begrep, programmeringslogikk og erfaring i programmering. Her er TI-Nspire CX-teknologi for å kontrollere TI-Innovator-huben.
(Lenke til TIs amerikanske nettside)

Samle erfaring

Ved hjelp av TI-Innovator Hub samt programvare og grafregnere fra TI er det mulig å blande koding og tekniske konstruksjoner, som bidrar til en mer engasjerende undervisning i matematikk og naturvitenskap.

Praktisk erfaring

Det integrerte TI LaunchPad™-kortet brukes av dagens ingeniører og gir elevene tidlig et innblikk i praktiske applikasjoner.

Klar for tilkobling og bruk

TI-Innovator™-Hub er klar for tilkobling til en håndholdt TI-Nspire™ CX CAS-enhet eller en datamaskin med programvaren like etter at den er pakket ut.

Ta STEM til neste nivå

Huben har porter for tilkobling av koblingsplater som gjør at elevene kan arbeide med mer “åpne” og fleksible oppgaver, samt opprette sine egne prosjekter.

Ubegrensede muligheter

De mange inn- og utgangene gjør at TI-Innovator™-huben får økt kapasitet og motiverer elevene til å forestille seg, utforme, bygge og teste kreative løsninger.

Samspill med den praktiske virkeligheten

Elevene kan skrive kode for å programmere løsninger som aktiverer en rød-grønn-blå lysdiode, en rød lysdiode, en lyssensor og en høyttaler, som alle er innebygd i TI-Innovator™-Hub.

Beregnet på klasseundervisning

TI-Innovator™ Hub har et robust hus og er klar for bruk i klasserommet

Gjør utforskningen av STEM enda bedre med TI-Innovator™-pakkene

TI-Innovator™-tilbehøret inneholder de komponentene som trengs for å øke TI-Innovator™-hubens brukermuligheter.

TI-Innovator™ Breadboard-pakke

Kreves for en rekke øvelser og inneholder resistorer, kondensatorer, lysdioder og andre komponenter for å utforske elektroniske prinsipper.

TI-Innovator™ I/O-modulpakke

Pakken trengs for “Science Through Engineering Design activities” og inneholder moduler med en servomotor, vibrasjonsmotor, lyssensor og hvite lysdioder.

Avstandsmålermodul (ultralyd)

Denne modulen måler avstanden fra modulen i centimeter.