Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium lærerprogramvare

Visualisere vitenskapelige begrep, led diskusjoner, lag interaktive klasseromsaktiviteter og mer.

Forhandlere

Programmeringsspråket Python er nå tilgjengelig i den siste OS-versjonen til TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt enhet og datamaskin. Python er et programmeringsspråk det er enkelt å lære seg og som er populært på mange skoler.

Datamaskin? Grafisk kalkulator? Begge - og mer!

Premium-programvare for TI-Nspire™ CX kombinerer TI-Nspire CX II-T-funksjonalitet med muligheter som tar studentaktiviteter til neste nivå.

Åpne nye veier til forståelse

Nye og raskere interaktive funksjoner motiverer elevene til å se og interagere dypere med matematikk og vitenskap:

Animert baneplott

Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid.

Dynamiske koeffisientverdier

Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer.

Programmerings-forbedringer for TI-Basic

Skriv kode for visuell illustrasjon av viktige matematikk-, realfags- og STEM-ideer..

Delt skjerm mellom flere av applikasjonene gir muligheten for en oversiktlig løsning med flere verktøy. Forklaringer, likninger og utregninger kan utføres i Notes.

Bruk enheter utregningene for å unngå feil.

Ved at bruge enheder i beregningerne kan du undgå misforståelser og lave fejl.

Gå utover grafer

Premium lærerprogramvare inneholder de samme matematikk-, realfags- og statistikkprogrammene som er bygd inn i TI-Nspire™ CX-serien med grafikkalkulatorer.


Kalkulator
Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon.
Lister og regneark
Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner.
Grafer
Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter.
Data og statistikk
Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data.
Geometri
Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper.
Merknader
Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringsspråkene Python og TI-Basic kan du utvikle nye funksjoner og aktiviteter innen STEM.

Vis alt på en gang, til hele klassen

Vis elevene hvordan de bruker håndholdte enheter for å løse matematiske og vitenskapelige problemer.

Få elevene å snakke om begreper

Oppfordre elevene til å forklare arbeidet sitt, forsvare tenkning, og lede klassen med Live Presenter.

Utnytt undervisningstiden

Premium lærerprogramvare inkluderer numerisk funksjonalitet og funksjonalitet for Computer Algebra System (CAS) for maksimal fleksibilitet ved demonstrasjon av begrep, relasjoner og kalkulatorbruk.

Oppgrader til Premium

Hvis du bruker CAS-lærerprogramvaren til TI-Nspire™ CX og TI-Nspire™ CX, får du de nyeste funksjonene nå.*

TI-Nspire™ Ecosystem

Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse

Lærerprogramvare for TI-Nspire™ CX Premium er en del av økosystemet for å skape et utdanningsmiljø for matematikk, vitenskap og STEM som genererer studentoppdagelse, motivasjon og forståelse.

Mer informasjon

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

Professional development

T3 offers professional development and teaching materials aligned to the local curricula.

TI-Nspire™ CX Premium lærerprogramvare spesifikasjoner

Innebygd funksjonalitet

 • Deaktiver CAS - Deaktiver algebraisk funksjonalitet enkelt i dialogboksen Trykk-for-Prøve eller i dokumentinnstillinger
 • deSolve-veiviser - Reduser syntaksfeil ved å løse differensialligninger
 • Inkluderer to programmer (1) TI-Nspire™ Teacher Software og (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, som inkluderer innebygde funksjoner for Computer Algebra System (CAS).
 • Innebygd TI-SmartView™-emulator for å demonstrere bruken av TI-Nspire™-grafregnere.
 • Spørsmål-program for å lage ulike spørsmålstyper inkludert åpent svar, flervalg, sant/usant, ligninger, koordinatpunkter, bilder og uttrykk.
 • Innhold på arbeidsområdet for å få tilgang til dine personlige online filer på skrivebordet ditt eller på nettet, og forhåndsskrevet innhold fra nettsteder som MathNspired eller ScienceNspired.
 • Funksjons-, parametriske-, polar-, sekvens- og 3D-diagrammer
 • Flere diagramfunksjoner som kan defineres, lagres, fremstilles og analyseres samtidig.
 • Brukerdefinerte listenavn i Lister og Regneark
 • Elleve interaktive zoom-funksjoner
 • Numerisk beregning i tabellformat for alle diagrammoduler
 • Interaktive funksjonsanalyser av rot-, maksimums-, minimums-, integral- og derivatverdier
 • Seks forskjellige grafiske stiler og 15 farger som det kan velges blant for å gi hvert enkelt diagram som lages forskjellig utseende
 • Diagramfunksjoner som invers, determinant, transponere, forhøyning, redusere radenes trappeform og elementær betjening av rader. Konvertere matriser til lister og vice-versa. Beregne egenverdier og egenvektorer
 • Listebaserte statistiske analyser med en eller to variabler, inkludert regresjonsmodeller for logistikk, sinus, median-median, lineær, logaritme, eksponential, styrke, kvadratisk polynom, kubistisk polynom og fjerdegrads polynom
 • Tre statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagram, xy-linjeplotter, histogrammer, vanlige og modifiserte boks- og linjeplotter samt normale sannsynlighetsplotter
 • Avanserte statistiske analyser, inkludert 10 testfuksjoner av hypoteser, syv konfidensintervallfunksjoner og enveisanalyser av varians
 • Atten funksjoner for sannsynlighetsfordeling, inkludert funksjonene for kumulative fordelings (CDF), sannsynlighetstetthet (PDF) og invers sannsynlighetsfordeling for normale, khikvadrat-, t- og F-fordelinger og CDF og PDF for binomiale, geometriske og Poisson-fordelinger
 • Innebygde, interaktive geometrifunksjoner.
 • Raske alfataster
 • Enkle rullegardinmenyer – etterligner den intuitive funksjonen til kjente datamaskinfunksjoner
 • TI-Nspire-dokumenter (.tns filer) - Lagre og gjennomgå arbeid; lage, redigere og lagre TI-Nspire-dokumenter (.tns filer) Filer som er kompatible med TI-Nspire™ Software og TI-Nspire™-grafregnere Del ved hjelp av innebygd funksjonalitet for e-post og Dropbox
 • Bruk bilder (filformatene jpeg, jpg, bmp, png) som bakgrunn i grafiske elementer
 • Utforsk matematiske uttrykk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bak formlene.
 • Visualiser flere presentasjoner av en enkelt problemstilling – algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftlig.
 • Kjemiboks-funksjonen gjør det enkelt å tastes inn kjemiske formler og ligninger
 • Manipuler lenkede presentasjoner av egenskaper for å oppdatere de andre umiddelbart og vise meningsfulle sammenhenger uten å bytte visning: Dra f.eks. i en grafisk funksjon og beveg den for å se effekten i tilhørende beregninger og datalister

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows ® 10
 • Kompatibel med 32-bit og 64-bit operativsystemer
 • Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller senere generasjon prosessor (unntatt Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon
Mac® system requirements
 • Mac® OS 10.14 and 10.15
 • Processor: Alle versjoner av Mac® fra 2012 and some 2010 models
 • RAM: 2GB
 • Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768
 • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Programmering

 • Du har tilgang til flere programmeringsspråk siden du kan velge mellom Python og TI-Basic
 • Har et eget programmeringsmiljø samt programmeringsbiblioteker for global tilgang til brukerdefinerte funksjoner og programmer

Alternativer for lisensiering


Enkellisens (PC og Mac®)
 • Én lisens for én datamaskin
Volumlisens (PC og Mac®)
 • Gir tilgang til programvaren på et bestemt antall datamaskiner
 • Programvare kan distribueres med mange standard distribusjonsmetoder
 • Programvaren aktiveres på nett
 • Programvaren må ikke være koblet til nettverket for å kunne brukes
Skoledisponerte lisenser (PC og Mac®)
 • Gir tilgang til programvaren på et bestemt antall datamaskiner for spesifikke brukere.
 • Programvare kan distribueres med mange standard distribusjonsmetoder
 • Lisensen distribuert fra en lisensservice (dvs. en server)
 • Programvarelisens inneholder en "fleksibel periode" som gjør at programvaren kan brukes hjemme eller utenfor skolenettverket i 30 dager. Etter den perioden må datamaskinen knyttes til skolens nettverk for fortsatt benyttelse
 • Varige lisenser krever en årlig lisensfornyelse uten ekstra kostnad

Støtte for å samle inn data

 • Kompatibel med TI-Nspire labenhet, Vernier EasyLink® USB-sensor og Vernier EasyTemp®-temperatursensor for å samle inn og analysere reelle data

Støtter disse grafisk kalkulatorene

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafiske kalkulatorer

Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA. og andre land. Microsoft er et registrert varemerke for eieren.

Ressurser-Kategorien

Dra nytte av TIs omfattende pakke med gratis aktiviteter og tjenester for programvaren på datamaskinen.

Guidebøker

TI-Nspire-veiledninger er tilgjengelige for å hjelpe deg å lære å bruke TI-Nspire-teknologien.

Hold deg oppdatert

Kontroller at datamaskinen programvaren er oppdatert med de nyeste funksjonene og funksjonaliteten ved å laste ned den nyeste versjonen.