Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium lærerprogramvare

Visualisere vitenskapelige begrep, led diskusjoner, lag interaktive klasseromsaktiviteter og mer.

Programmeringsspråket Python er nå tilgjengelig i den siste OS-versjonen til TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt enhet og datamaskin. Python er et programmeringsspråk det er enkelt å lære seg og som er populært på mange skoler.

Datamaskin? Grafisk kalkulator? Begge - og mer!

Premium-programvare for TI-Nspire™ CX kombinerer TI-Nspire CX II-T-funksjonalitet med muligheter som tar studentaktiviteter til neste nivå.

Åpne nye veier til forståelse

Nye og raskere interaktive funksjoner motiverer elevene til å se og interagere dypere med matematikk og vitenskap:

Animert baneplott

Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid.

Dynamiske koeffisientverdier

Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer.

Programmerings-forbedringer for TI-Basic

Skriv kode for visuell illustrasjon av viktige matematikk-, realfags- og STEM-ideer..

Delt skjerm mellom flere av applikasjonene gir muligheten for en oversiktlig løsning med flere verktøy. Forklaringer, likninger og utregninger kan utføres i Notes.

Bruk enheter utregningene for å unngå feil.

Ved at bruge enheder i beregningerne kan du undgå misforståelser og lave fejl.

Gå utover grafer

Premium lærerprogramvare inneholder de samme matematikk-, realfags- og statistikkprogrammene som er bygd inn i TI-Nspire™ CX-serien med grafikkalkulatorer.


Kalkulator
Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon.
Lister og regneark
Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner.
Grafer
Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter.
Data og statistikk
Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data.
Geometri
Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper.
Merknader
Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringsspråkene Python og TI-Basic kan du utvikle nye funksjoner og aktiviteter innen STEM.

Vis alt på en gang, til hele klassen

Vis elevene hvordan de bruker håndholdte enheter for å løse matematiske og vitenskapelige problemer.

Få elevene å snakke om begreper

Oppfordre elevene til å forklare arbeidet sitt, forsvare tenkning, og lede klassen med Live Presenter.

Utnytt undervisningstiden

Premium lærerprogramvare inkluderer numerisk funksjonalitet og funksjonalitet for Computer Algebra System (CAS) for maksimal fleksibilitet ved demonstrasjon av begrep, relasjoner og kalkulatorbruk.

Kundesupport-senter

(engelsktalende)

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag??

Kontakt oss


 
 
 
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
 
 
 
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Teachers Teaching with Technology™ (T³™)

T3™ tilbyr faglig utvikling og undervisningsmateriale tilpasset de lokale læreplanene.

få vite mer