Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvare

Kraftig programvare med Computer Algebra System (CAS) som tilfredsstiller alle krav og behov innen matematikk og naturfag fra grunnskole til universitet.

Programmeringsspråket Python er nå tilgjengelig i den siste OS-versjonen til TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt enhet og datamaskin. Python er et programmeringsspråk det er enkelt å lære seg og som er populært på mange skoler.

Alt innen matematikk og naturfag - i et og samme program

Åpne nye veier til forståelse

Nye og raskere interaktive funksjoner motiverer elevene til å se og interagere dypere med matematikk og vitenskap:

Animert baneplott

Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid

Dynamiske koeffisientverdier

Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer

Programmerings-forbedringer for TI-Basic

Skriv kode for visuell illustrasjon av viktige matematikk-, realfags- og STEM-ideer.

Delt skjerm mellom flere av applikasjonene gir muligheten for en oversiktlig løsning med flere verktøy. Forklaringer, likninger og utregninger kan utføres i Notes.

Det er flere tilgjengelige verktøy for å tegne bilder som en del av løsningen.

Bruk enheter utregningene for å unngå feil.

Gå utover grafer

TI-Nspire™ CX elevprogramvare inneholder de samme matematikk-, realfags- og statistikkprogrammene som er bygd inn i TI-Nspire™ CX-serien med grafikkalkulatorer.


Kalkulator
Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon.
Lister og regneark
Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner.
Grafer
Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter.
Data og statistikk
Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data.
Geometri
Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper.
Merknader
Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programmeringsspråkene Python og TI-Basic kan du utvikle nye funksjoner og aktiviteter innen STEM.

Utforsk matematiske begreper på

Utforsk symbolsk algebra og symbolsk kalkulus, i tillegg til vanlige numeriske utregninger. Vis nøyaktige verdier – i form av variabler som x og y, radikaler og pi – når du utfører utregninger steg-for-steg for aritmetikk, algebra og kalkulus

Oppdag matematiske sammenhenger

Vis og løs samme problem på flere måter samtidig i samme dokument (symbolsk, numerisk og grafisk), og knytt delene sammen dynamisk. Se i sanntid hva som skjer når du endrer på objekter eller parameter i en av delene. Øk elevenes forståelse av konsepter uavhengig av deres individuelle læringsstiler.

Lag dynamiske dokumenter

Bruk PublishView™-funksjonen for å legge til TI-Nspire™-programmer, rik tekst, hyperlenker, bilder eller videoer, og lag interaktive regneark, labrapporter og hjemmelekser.

Gjør konsepter synlige

I tillegg til den vanlige datamaskinvisningen kan du også arbeide med dokumenter i den spesielle grafregnervisningen, som viser dokumenter som de vises på skjermen til TI-Nspire™ CX-grafregneren.

Del filer enkelt

Elevene kan enkelt overføre arbeid mellom TI-Nspire™ CX-grafregneren og datamaskinen for å fullføre arbeidet utenfor skolen, hjemme eller på biblioteket.

Programpakke til grafregneren

Ta med TI-Nspire™ CX Student Software og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafregner hjem i én pakke. Kjøp alt i én pakke hos forhandleren din.