Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvare

Kraftig programvare med Computer Algebra System (CAS) som tilfredsstiller alle krav og behov innen matematikk og naturfag fra grunnskole til universitet.

Forhandlere

Programmeringsspråket Python er nå tilgjengelig i den siste OS-versjonen til TI-Nspire™ CX II-T CAS for både håndholdt enhet og datamaskin. Python er et programmeringsspråk det er enkelt å lære seg og som er populært på mange skoler.

Alt innen matematikk og naturfag - i et og samme program

Åpne nye veier til forståelse

Nye og raskere interaktive funksjoner motiverer elevene til å se og interagere dypere med matematikk og vitenskap:

Animert baneplott

Visualiser funksjon, parametriske og polære grafer slik de tegnes i sanntid

Dynamiske koeffisientverdier

Utforsk direkte forbindelser mellom dynamiske koeffisienter i ligninger og grafer

Programmerings-forbedringer for TI-Basic

Skriv kode for visuell illustrasjon av viktige matematikk-, realfags- og STEM-ideer.

Delt skjerm mellom flere av applikasjonene gir muligheten for en oversiktlig løsning med flere verktøy. Forklaringer, likninger og utregninger kan utføres i Notes.

Det er flere tilgjengelige verktøy for å tegne bilder som en del av løsningen.

Bruk enheter utregningene for å unngå feil.

Gå utover grafer

TI-Nspire™ CX elevprogramvare inneholder de samme matematikk-, realfags- og statistikkprogrammene som er bygd inn i TI-Nspire™ CX-serien med grafikkalkulatorer.


Kalkulator
Utfør beregninger i riktig matematisk notasjon.
Lister og regneark
Kombinere regnearkfunksjonalitet med matematiske operasjoner.
Grafer
Plott, utforsk og animer funksjoner, likninger og ulikheter.
Data og statistikk
Dynamisk grafikk og interaktiv analyse av data.
Geometri
Konstruer og utforsk dynamisk geometriske figurer og egenskaper.
Merknader
Lag interaktive aktiviteter, dokumenter eller rapporter.
DataQuest™
Klargjort for datainnsamling og vitenskapelig analyse.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Legg til ny funksjonalitet og opprett rike STEM-aktiviteter

Utforsk matematiske begreper på

Utforsk symbolsk algebra og symbolsk kalkulus, i tillegg til vanlige numeriske utregninger. Vis nøyaktige verdier – i form av variabler som x og y, radikaler og pi – når du utfører utregninger steg-for-steg for aritmetikk, algebra og kalkulus

Oppdag matematiske sammenhenger

Vis og løs samme problem på flere måter samtidig i samme dokument (symbolsk, numerisk og grafisk), og knytt delene sammen dynamisk. Se i sanntid hva som skjer når du endrer på objekter eller parameter i en av delene. Øk elevenes forståelse av konsepter uavhengig av deres individuelle læringsstiler.

Lag dynamiske dokumenter

Bruk PublishView™-funksjonen for å legge til TI-Nspire™-programmer, rik tekst, hyperlenker, bilder eller videoer, og lag interaktive regneark, labrapporter og hjemmelekser.

Gjør konsepter synlige

I tillegg til den vanlige datamaskinvisningen kan du også arbeide med dokumenter i den spesielle grafregnervisningen, som viser dokumenter som de vises på skjermen til TI-Nspire™ CX-grafregneren.

Del filer enkelt

Elevene kan enkelt overføre arbeid mellom TI-Nspire™ CX-grafregneren og datamaskinen for å fullføre arbeidet utenfor skolen, hjemme eller på biblioteket.

Programpakke til grafregneren

Ta med TI-Nspire™ CX Student Software og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafregner hjem i én pakke. Kjøp alt i én pakke hos forhandleren din.

Spesifikasjoner TI-Nspire™ CX CAS programvare for elever/studenter

Innebygd funksjonalitet

 • Funksjoner for Computer Algebra System (CAS)
 • Funksjons-, parametriske-, polar-, sekvens- og 3D-diagrammer
 • Flere diagramfunksjoner som kan defineres, lagres, fremstilles og analyseres samtidig.
 • Brukerdefinerte listenavn i Lister og Regneark
 • Elleve interaktive zoom-funksjoner
 • Numerisk beregning i tabellformat for alle diagrammoduler
 • Interaktive funksjonsanalyser av rot-, maksimums-, minimums-, integral- og derivatverdier
 • Seks forskjellige grafiske stiler og 15 farger som det kan velges blant for å gi hvert enkelt diagram som lages forskjellig utseende
 • Diagramfunksjoner som invers, determinant, transponere, forhøyning, redusere radenes trappeform og elementær betjening av rader. Konvertere matriser til lister og vice-versa. Beregne egenverdier og egenvektorer
 • Listebaserte statistiske analyser med en eller to variabler, inkludert regresjonsmodeller for logistikk, sinus, median-median, lineær, logaritme, eksponential, styrke, kvadratisk polynom, kubistisk polynom og fjerdegrads polynom
 • Tre statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagram, xy-linjeplotter, histogrammer, vanlige og modifiserte boks- og linjeplotter samt normale
 • sannsynlighetsplotter
 • Avanserte statistiske analyser, inkludert 10 testfuksjoner av hypoteser, syv konfidensintervallfunksjoner og enveisanalyser av varians
 • Atten funksjoner for sannsynlighetsfordeling, inkludert funksjonene for kumulative fordelings (CDF), sannsynlighetstetthet (PDF) og invers sannsynlighetsfordeling for normale, khikvadrat-, t- og F-fordelinger og CDF og PDF for binomiale, geometriske og Poisson-fordelinger
 • Innebygde, interaktive geometrifunksjoner.
 • Raske alfataster
 • Enkle rullegardinmenyer – etterligner den intuitive funksjonen til kjente datamaskinfunksjoner
 • TI-Nspire-dokumenter (.tns filer) - Lagre og gjennomgå arbeid; lage, redigere og lagre TI-Nspire-dokumenter (.tns filer) Filer som er kompatible med TI-Nspire™ Software og TI-Nspire™-grafregnere Del ved hjelp av innebygd funksjonalitet for e-post og Dropbox
 • Bruk bilder (filformatene jpeg, jpg, bmp, png) som bakgrunn i grafiske elementer
 • Utforsk matematiske uttrykk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bak formlene.
 • Visualiser flere presentasjoner av en enkelt problemstilling – algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftlig.
 • Kjemiboks-funksjonen gjør det enkelt å tastes inn kjemiske formler og ligninger
 • Manipuler lenkede presentasjoner av egenskaper for å oppdatere de andre umiddelbart og vise meningsfulle sammenhenger uten å bytte visning: Dra f.eks. i en grafisk funksjon og beveg den for å se effekten i tilhørende beregninger og datalister

Systemkrav


Windows®-systemkrav
 • Windows® OS: Windows® 10
 • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
 • Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller senere generasjon prosessor (unntatt Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Harddisk: Ca. 500 MB tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon
Systemkrav på Mac®
 • Mac® OS X 10.14, 10.15
 • Processor: Alle versjoner av Mac fra 2012 and some 2010 models
 • RAM: 2 GB
 • Harddisk: Omlag 500 MB med tilgjengelig plass på harddisken
 • Skjermoppløsning: 1024 x 768
 • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Programmering

 • Du har tilgang til flere programmeringsspråk siden du kan velge mellom Python og TI-Basic
 • Har et eget programmeringsmiljø samt programmeringsbiblioteker for global tilgang til brukerdefinerte funksjoner og programmer

Alternativer for lisensiering


Enkellisens (PC og Mac®)
 • Én lisens for én datamaskin
Volumlisens (PC og Mac®)
 • Gir tilgang til programvaren på et bestemt antall datamaskiner
 • Programvare kan distribueres med mange standard distribusjonsmetoder
 • Programvaren aktiveres på nett
 • Programvaren må ikke være koblet til nettverket for å kunne brukes
Fleraktiveringslisens (PC og Mac®)
 • Tilgang til programvaren på et bestemt antall datamaskiner for spesifikke brukere
 • Programvare kan distribueres med mange standard distribusjonsmetoder
 • Autorisering av lisensfil
 • Programvaren må ikke være koblet til nettverket for å kunne brukes eller aktiveres
 • Varige lisenser krever en årlig lisensfornyelse uten ekstra kostnad
Skoledisponerte lisenser (PC og Mac®)
 • Gir tilgang til programvaren på et bestemt antall datamaskiner for spesifikke brukere.
 • Programvare kan distribueres med mange standard distribusjonsmetoder
 • Lisensen distribuert fra en lisensservice (dvs. en server)
 • Programvarelisens inneholder en "fleksibel periode" som gjør at programvaren kan brukes hjemme eller utenfor skolenettverket i 30 dager.  Etter den perioden må datamaskinen knyttes til skolens nettverk for fortsatt benyttelse
 • Varige lisenser krever en årlig lisensfornyelse uten ekstra kostnad

Støtte for å samle inn data

 • Kompatibel med TI-Nspire labenhet, Vernier EasyLink® USB-sensor og Vernier EasyTemp®-temperatursensor for å samle inn og analysere reelle data

Støtter disse grafisk kalkulatorene

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, og TI-Nspire™ CX II-T CAS grafiske kalkulatorer

Brukerstøtte

 • Ett års begrenset garanti
 • Gratis telefonnummer for hjelp: 1-800-TI-CARES
 • E-post til hjelpelinje: ti-cares@ti.com
 • Klasseromsaktiviteter er tilgjengelige
 • Programmet Workshop Loan — lån kalkulatorer TI for evaluering eller verksteder
 • Programmet TI Technology Rewards — pek ut verdier som kan innløses for ekstra TI produkter og tjenester
 • Komplette veiledninger er tilgjengelige

Ressurser-Kategorien

Dra nytte av TIs omfattende pakke med gratis aktiviteter og tjenester for programvaren på datamaskinen.

Guidebøker

TI-Nspire-veiledninger er tilgjengelige for å hjelpe deg å lære å bruke TI-Nspire-teknologien.

Hold deg oppdatert

Kontroller at datamaskinen programvaren er oppdatert med de nyeste funksjonene og funksjonaliteten ved å laste ned den nyeste versjonen.