Education Technology

Spesifikasjoner for TI-84 Plus CE-T Python Edition grafregner

Generelt Skjerm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Minne
3 MB Flash-ROM-minne for dataarkiv og lagring av applikasjoner
154KB ledig RAM-minne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farger
Farge, bakgrunnsbelyst skjerm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Strøm
Drevet av oppladbart batteri TI (inkludert)
USB-port for tilkobling til PC
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Størrelse
320 x 240 piksler (2.8" diagonalt)
license shield icon Støtte
Kolmen vuoden rajoitettu takuu Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
Kontakt skjema Mer informasjon Fullstendige guidebøker tilgjengelige
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Oppløsning
140 DPI; 16-bits farger
Generelt
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Minne
3 MB Flash-ROM-minne for dataarkiv og lagring av applikasjoner
154KB ledig RAM-minne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Strøm
Drevet av oppladbart batteri TI (inkludert)
USB-port for tilkobling til PC
license shield icon Støtte
Kolmen vuoden rajoitettu takuu Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
Kontakt skjema Mer informasjon Fullstendige guidebøker tilgjengelige
Skjerm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farger
Farge, bakgrunnsbelyst skjerm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Størrelse
320 x 240 piksler (2.8" diagonalt)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Oppløsning
140 DPI; 16-bits farger

Built-in features

 • Legge bilder til grafbakgrunn
 • 15 farger for å tegne funksjoner med
 • Mulighet til å endre akslers og rutenetts stil og farge på grafer
 • Katalogisert syntakshjelp
 • Alfabetisk KATALOG av alle TI-kalkulatorens operasjoner i en meny
 • Utvidete funksjoner er tilgjengelige gjennom skjermens nedtrekksmeny
 • Reelle og komplekse tall som er utregnet til 14-sifret nøyaktighet og som er framstillt med 10 sifrer pluss en 2-sifret eksponent
 • Grafene av 10 rektangulære funksjoner, 6 parametriske uttrykk, 6 polaruttrykk og 3 rekursivt definerte sekvenser
 • Opptil 10 graffunksjoner er definert, lagret, grafisk fremstilt og analysert på en gang
 • Modus av suksessive grafer viser tidsserier forskjellige plot.
 • Brukerdefinerte listenavn. Lister kan lagre opptil 999 elementer
 • 17 interaktive zoom-funksjoner
 • Numeriske beregninger i alle grafiske modi
 • Interaktive analyser av funksjonens røtters, maksimums, minimums, integralers og derivaters verdier
 • 8 forskjellige grafstiler for å differensiere utseendet av hvert graftegn
 • Muligheter for horisontale og vertikale skjermdeling
 • Mulighet til å vise grafen og tabellen side-om-side.
 • Lagrer opptil 10 matriser
 • Matriseoperasjoner inkludert invers, determinant, transponering, augment, redusert rad gruppeform og elementære radoperasjoner. Konverter matriser til lister og tilbake
 • Listebasert en- og to-variabel statistisk analyse, inkludert logistikk, sinusformet, median-median, lineær, logaritmisk, eksponentiell, potens, kvadratisk polynom, kubisk polynom, og kvartisk polynom regresjonsmodeller
 • 3 statistiske plottdefinisjoner for spredningsdiagrammer, xy-linje plott, histogrammer, regulære og modifiserte box-og-whisker plott og normale sannsynlighetsplott
 • Statistikkens avanserte funksjoner, inkludert 10 hypotesetestingsfunksjoner, 7 konfidensintervallfunksjoner og enveis variansanalyse
 • 15 sannsynlighetsfordelingsfunksjoner inkludert Normal, Student-t, Chi-kvadrat, Binomisk, og Poisson
 • Forretningsfunksjoner inkludert Time-Value-of-Money (TVM), kontantstrømmer og amortiseringer. En fullskjerms interaktiv editor for å løse TVM-problemer
 • Interaktiv editor for å løse ligninger lar løse ligninger med flere variabler numerisk
 • 11 Regresjonsregninger
 • Inkluderer muligheter for programmering med Python