Education Technology

BA II Plus™ Professional financiële rekenmachine

Een geavanceerde rekenmachine voor zakelijke en financiële professionals.

 

Kopen

Belangrijkste functies

 • Netto toekomstige waarde (NFV)
 • Gewijzigde interne rentabiliteit (MIRR)
 • Aangepaste duration
 • Terugverdientijd
 • Verdisconteerde terugverdientijd
 • Tijdswaarde van geld (TVM)
 • Opgebouwde rente
 • Aflossing
 • Winstmarge
 • Afschrijving

Gebruik tijdens examens

De BA II Plus™ Professional mag worden gebruikt tijdens de volgende professionele examens:
 • Chartered Financial Analyst®*-examen
 • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**-examen

Belangrijkste functies

 • IRR, MIRR, NPV en NFV berekenen voor kasstroomanalyses Sla tot 32 ongelijke kasstromen op met maximaal viercijferige frequenties en bewerk invoer om de gevolgen van wijzigingen in variabelen te analyseren.
 • Tijdswaarde van geld en aflossing Doe snel berekeningen voor annuïteiten, leningen, hypotheken, leases en besparingen, en genereer eenvoudig aflossingsschema´s.
 • Afschrijvingsschema´s Kies uit zes methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag.
 • Rentepercentageconversies Converteer jaarlijkse (nominale) naar effectieve rentetarieven en vice versa.
 • Statistische analyse met één en twee variabelen Op basis van een lijst en bewerkbaar; vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten.

Ideaal voor

 • Financiële dienstverlening
 • Accounting
 • Economie
 • Investeringen
 • Statistiek
 • Andere zakelijke sectoren

*Chartered Financial Analyst® is een handelsmerk van CFA Institute. **GARP® en FRM® zijn handelsmerken van Global Association of Risk Professionals. Geen van deze bedrijven zijn gelieerd met of onderschrijven TI-producten.

BA II Plus™ Professional financiële rekenmachine

Standaardfuncties

 • Doet tijdswaarde van geld-berekeningen, zoals annuïteiten, hypotheken, leases, besparingen en meer
 • Genereert aflossingsschema´s
 • Doet kasstroomanalyses voor maximaal 32 ongelijke kasstromen met maximaal viercijferige frequenties; berekent de netto huidige waarde (NPV) en de interne rentabiliteit (IRR)
 • Netto toekomstige waarde (NFV)
 • Gewijzigde interne rentabiliteit (MIRR)
 • Aangepaste duration
 • Terugverdientijd en verdisconteerde terugverdientijd
 • Kies uit twee dagtelmethoden (werkelijk/werkelijk of 30/360) om obligatiekoersen of rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum te berekenen
 • Zes methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag: SL, SYD, DB, DB x SL, SLF en DBF
 • Afschrijvingsschema´s
 • Obligatiekoersen en rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum
 • Aanwijzingen op de display begeleiden u door financiële berekeningen en tonen de huidige variabele en label
 • Instelling betaling BGN/END
 • Partiële jaren
 • Tien gebruikersgeheugens
 • Tiencijferige display
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst met vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten
 • Wiskundige functies, waaronder trigonometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten

Hardware

 • Inclusief één lithium 2032-batterij
 • APD™ (Automatic Power Down) bespaart energieverbruik
 • Beperkte garantie van drie jaar

Ondersteuning

BA II Plus™ Professional Tutorials

Tik de cijfers in en kraak die gegevens! Tutorialfilmpjes met animatie ontwikkeld door Atomic Learning™ en TI bieden stapsgewijze instructies bij financiële, vastgoed-, accounting-, marketing- en statistische berekeningen.

Financiële professors en instructeurs kunnen hun lespakket aanvullen met een dvd van eLearnabout.com. Financieel professor Gerard T. Olson presenteert een onderhoudende kijk op "Tijdswaarde en de financiële rekenmachine van TI".