Education Technology

BA II Plus™ Professional financiële rekenmachine

Een geavanceerde rekenmachine voor zakelijke en financiële professionals.

 

Kopen

Belangrijkste functies

 • Netto toekomstige waarde (NFV)
 • Gewijzigde interne rentabiliteit (MIRR)
 • Aangepaste duration
 • Terugverdientijd
 • Verdisconteerde terugverdientijd
 • Tijdswaarde van geld (TVM)
 • Opgebouwde rente
 • Aflossing
 • Winstmarge
 • Afschrijving

Gebruik tijdens examens

De BA II Plus™ Professional mag worden gebruikt tijdens de volgende professionele examens:
 • Chartered Financial Analyst®*-examen
 • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**-examen

Belangrijkste functies

 • IRR, MIRR, NPV en NFV berekenen voor kasstroomanalyses Sla tot 32 ongelijke kasstromen op met maximaal viercijferige frequenties en bewerk invoer om de gevolgen van wijzigingen in variabelen te analyseren.
 • Tijdswaarde van geld en aflossing Doe snel berekeningen voor annuïteiten, leningen, hypotheken, leases en besparingen, en genereer eenvoudig aflossingsschema´s.
 • Afschrijvingsschema´s Kies uit zes methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag.
 • Rentepercentageconversies Converteer jaarlijkse (nominale) naar effectieve rentetarieven en vice versa.
 • Statistische analyse met één en twee variabelen Op basis van een lijst en bewerkbaar; vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten.

Ideaal voor

 • Financiële dienstverlening
 • Accounting
 • Economie
 • Investeringen
 • Statistiek
 • Andere zakelijke sectoren

*Chartered Financial Analyst® is een handelsmerk van CFA Institute. **GARP® en FRM® zijn handelsmerken van Global Association of Risk Professionals. Geen van deze bedrijven zijn gelieerd met of onderschrijven TI-producten.

BA II Plus™ Professional financiële rekenmachine

Standaardfuncties

 • Doet tijdswaarde van geld-berekeningen, zoals annuïteiten, hypotheken, leases, besparingen en meer
 • Genereert aflossingsschema´s
 • Doet kasstroomanalyses voor maximaal 32 ongelijke kasstromen met maximaal viercijferige frequenties; berekent de netto huidige waarde (NPV) en de interne rentabiliteit (IRR)
 • Netto toekomstige waarde (NFV)
 • Gewijzigde interne rentabiliteit (MIRR)
 • Aangepaste duration
 • Terugverdientijd en verdisconteerde terugverdientijd
 • Kies uit twee dagtelmethoden (werkelijk/werkelijk of 30/360) om obligatiekoersen of rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum te berekenen
 • Zes methoden voor de berekening van afschrijving, boekwaarde en resterende af te schrijven bedrag: SL, SYD, DB, DB x SL, SLF en DBF
 • Afschrijvingsschema´s
 • Obligatiekoersen en rendement op vervaldag of rendement op terugkoopdatum
 • Aanwijzingen op de display begeleiden u door financiële berekeningen en tonen de huidige variabele en label
 • Instelling betaling BGN/END
 • Partiële jaren
 • Tien gebruikersgeheugens
 • Tiencijferige display
 • Statistische analyse met één en twee variabelen op basis van een lijst met vier regressieopties: lineair, logaritmisch, exponentieel en machten
 • Wiskundige functies, waaronder trigonometrische berekeningen, natuurlijke logaritmen en machten

Hardware

 • Inclusief één lithium 2032-batterij
 • APD™ (Automatic Power Down) bespaart energieverbruik
 • Beperkte garantie van drie jaar

Ondersteuning